Navigácia

Triedne príspevky ZR Čerpanie príspevkov ZR

Združenie rodičov

Triedne príspevky ZR

V školskom roku 2021/2022 sa na základe uznesenie Rady rodičov zo dňa  ..... stanovuje  ročný príspevok na jedného žiaka vo výške 15,-€.   poplatok je potrebné uhradiť do 15.12.2021 - údaje sú uvedené na EduPage v časti platby.  Výška poplatku je určená pre každé dieťa v rodine.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa