Navigácia

Triedne príspevky ZR Čerpanie príspevkov ZR

Združenie rodičov

Triedne príspevky ZR

Výška odovzdaných príspevkov k

V školskom roku 2019/2020 na plenárnej schôdzi  16.9.2019 rada rodičov odsúhlasila príspevok vo výške 20,- € na žiaka.

Stanovená výška príspevku je určená pre každého žiaka ( 2.  3. ... dieťa v rodine, HN .... )

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa