Navigácia

Zoznam záujmových útvarov

Krúžky sú na našej škole organizované pod záštitou CVČ Domino ) a pod záštitou IT Akadémie.

 

NÁZOV                             VEDÚCI                             TERMÍN                                          ROČNÍKY

CVČ:

Pohybové hry                 Martin Zibrinyi                  Streda  14,15 – 15, 45                  1.-2.roč.

Basketbal                        Ľubomír Begáni               Po , Pia  15,00 -  16,30                 1.-4.roč.

Zápasenie                        Miroslav Jedlička            Streda 15,30  - 17,00                    1.-4.roč.

Lego                                 Peter Obšatník                Utorok 14,00 – 15,30                    1.roč.

Angličtina hrou               Júlia Krajníková               Streda 14,00 – 15,30                    1.-4.roč.

Výtvarné nápady            Anna Kmecová                Utorok 13,45 – 15,15                     1.-4.roč.

Z každého rožka troška Eva Maguľáková              Štvrtok 14,00 – 15,30                    3.-4.roč.

Pohybové hry                 Ján Rešovský                   Streda 14,00 – 15,30                    3.-4.roč.

Turistický                         Eva Špačková                  Sobota                                          3.-8.roč.

Varíme v prírode             Viera Miškovičová            Sobota                                          5.-9.roč.

Tvorivé dielne                 Silvia Klembarová            Štvrtok 14,00 – 15,30                   5.-9.roč.

Športové hry – CH          Zuzana Zibrinyiová          Utorok 14,00 – 15,30                    5.-9.roč.

Športové hry – D            Ján Rešovský                   Piatok 14,00 – 15,30                    5.-9.roč.

IT Akadémia:

Robotika  I.                       Peter Obšatník                Štvrtok 14,00 – 15,30                   3.-5.roč.

Robotika  II.                      Peter Obšatník                Piatok  14,00 – 15,30                   6.-9.roč.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa