Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 59/2017 kancelárske potreby s DPH 30.08.2017
Faktúra 0004 zelenina 133,20 s DPH 08.01.2016 Vardar školska jedaleň pri zakladnej škole Adriana Miklianová Veduca školskej jedálne
Objednávka 28/2016 toner do tlačiarne 35,00 s DPH 21.09.2016 TECOS Košice ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Edita Oravcová riaditeľka ZŠ
Objednávka 41/2016 odstránenie závad na el. zariadení 195,00 s DPH 07.11.2016 Šoltés, s.r.o. ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Edita Oravcová riaditeľka ZŠ
Objednávka 43/2016 kontrola a revízia hydrantov, has. prístrojov s DPH 10.11.2016 Ing. Haluška Vincent ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Edita Oravcová riaditeľka ZŠ
Faktúra 6005700109 dodávka tepla a TÚV 09/2016 3 740,53 s DPH 14.10.2016 TEPELNÉ HOSPODáARSTVO s.r.o. Košice ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Edita Oravcová riaditeľka ZŠ 19.10.2016
Faktúra 7278650975 zemný plyn 11/2016 - ZŠ 4,00 s DPH 02.11.2016 SPP, a.s. ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Edita Oravcová riaditeľka ZŠ 15.11.2016
Faktúra 7278650966 zemný plyn 11/2016 - ŠJ 255,00 s DPH 02.11.2016 SPP, a.s. ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Edita Oravcová riaditeľka ZŠ 15.11.2016
Faktúra 2220149012 elektrina - dodávka a distribúcia 11/2016 60,00 s DPH 03.11.2016 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Edita Oravcová riaditeľka ZŠ 15.11.2016
Faktúra 4790221669 pevná linka 10/2016 19,99 s DPH 07.11.2016 Slovak Telekom a.s. ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Edita Oravcová riaditeľka ZŠ 15.11.2016
Faktúra 7294304765 preddavková platba elektrina 810,00 s DPH 11.10.2016 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Edita Oravcová riaditeľka ZŠ 15.11.2016
Objednávka 40/2016 externý disk 54,00 s DPH 07.11.2016 Datacomp s.r.o. ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Edita Oravcová riaditeľka ZŠ
Faktúra 16373 zabezpečenie procesu VO 960,00 s DPH 05.10.2016 Stredisko služieb škole ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Edita Oravcová riaditeľka ZŠ 19.10.2016
Objednávka 29/2016 výpočet prevádzkových nákladov pre uzatvorenie náj.zmlúv s DPH 22.09.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Edita Oravcová riaditeľka ZŠ
Faktúra 20160615 havarijná oprava vonkajšej kanalizácie 57 547,46 s DPH 3229022016 05.10.2016 KONTRAKT JMV s.r.o. ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Edita Oravcová riaditeľka ZŠ 19.10.2016
Faktúra 2016006 stavebný dozor pri zákazke "výmena okien" 4 500,00 s DPH 30.09.2016 EaCP s.r.o. ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Edita Oravcová riaditeľka ZŠ 19.10.2016
Faktúra 160100009 výmena plastových okien 125 000,40 s DPH Z201616824_Z 30.09.2016 FS - Frame s.r.o. ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Edita Oravcová riaditeľka ZŠ 19.10.2016
Faktúra 2016007 stavebný dozor pri zákazke "oprava streš.konštrukcie" 766,50 s DPH 30.09.2016 EaCP s.r.o. ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Edita Oravcová riaditeľka ZŠ 19.10.2016
Faktúra 2016/002 oprava strešnej konštrukcie 25 550,00 s DPH Z201618264-2 30.09.2016 LANAX s.r.o. ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Edita Oravcová riaditeľka ZŠ 19.10.2016
Faktúra 080/2016 technické a poradenské služby v IT oblasti za 3.Q 2016 585,00 s DPH 10.10.2016 Študentské kluby s.r.o. ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Edita Oravcová riaditeľka ZŠ 18.10.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10461

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa