Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Janigova 2, Košice
Telefonické a emailové kontakty: Riaditeľka školy:
Mgr. Edita Oravcová 055/6434277 zsjanigova@centrum.sk

Zástupkyňa riaditeľa:
Mgr. Eva Michalicová 0914 700 372 zsjanigovazrs2@centrum.sk

Zástupkyňa riaditeľa:
RNDr. Daniela Blašková 0914 700 372 dblaskova@centrum.sk

Hospodárka školy (kancelária):
Bc. Marcela Živčáková 0901 700 378 hospodarkazsjanigova@centrum.sk

Školská jedáleň (vedúca jedálne):
Adriana Miklianová 0901 700 379 sjjanigova@centrum.sk
Adresa školy: Janigova 2
040 23 Košice
IČO: 35542632
Telefón: 055/6434277
Email školy: zsjanigova@centrum.sk

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa