Navigácia

Organizácia vyučovania

Dopoludňajšie vyučovanie sa začína o 8:00 hod. Vyučovacie hodiny sú 45 minútové, prestávky 5 a 10 minútové,

veľká prestávka je po 2. vyučovacej hodine a trvá 25 minút.

   

1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:50 - 9:35
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 14:00 - 14:45
8. hodina 14:50 - 15:35
9. hodina 15:40 - 16:25

 

Popoludňajšie vyučovanie nepovinných predmetov, činnosť krúžkov sa začína pre žiakov 1. - 4. ročníka o 13:30 hod.,

pre ročníky 5. - 9. o 14:00 hod.

 

Školský klub detí organizuje svoju činnosť pre zapísaných žiakov v čase od 6:00 do 18:00 hod.

Výchovná činnosť je organizovaná podľa Programu výchovnovzdelávacej činnosti spracovaného do týždenných plánov oddelení.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa