Navigácia

Zelená škola

 

Environmentálny program Zelená škola pomáha slovenským školám uskutočňovať ENV  prepojenú s praktickými krokmi vedúcimi k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu.   

Dotýka sa všetkých žiakov školy, zamestnancov, rodičov a priaznivcov školy.

 

Program Zelená škola je pre ľudí a školy, ktorí.....

* vnímajú krásu a prepojenosť všetkého živého

* myslia tvorivo a kriticky

* konajú v prospech zachovania života na Zemi...

 

Podstatou  programu je:

* urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť

* Zelená škola je praktická: „O čom rozprávaš, to aj urob, tak aj konaj.“

* žiaci sa učia tolerancii, kritickému mysleniu, samostatnosti, tvorbe a obhajobe vlastného názoru a zodpovednému konaniu.

 

Cieľom programu je:

* pomôcť škole, vďaka nemu sa žiaci a zamestnanci školy naučia analyzovať environmentálne problémy na škole

* hľadať riešenia, plánovať ich a uskutočniť tak, aby sa do diania zapojili postupne všetci

* získať na konci certifikačného obdobia medzinárodný titul – certifikát „Zelená škola“ a vlajku  Eco-Schools.

 

Výstupom programu je:

* zlepšenie spolupráce medzi žiakmi, učiteľmi a vedením školy

* zapojenie  sa do života sídliska

* nadviazanie kontaktov a partnerstiev s inými školami u nás i v zahraničí

* zvýšenie konkurencieschopnosti a zviditeľnenie školy od lokálnej  po medzinárodnú úroveň.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa