Navigácia

Profil

Základná škola Janigova 2, Košice 040 23

Názov programu ŠkVP: Vzdelaní a kultúrni do sveta

Založenie školy: 1.9.1988

Výučba nových atraktívnych predmetov:  Pohybová príprava, Finančná gramotnosť, Projekty z biológie, Svet  práce – Varenie, Technika, Tanečná výchova (od 1. roč.).

Profil školy:

·        držiteľka certifikátu „Zelená škola“,

·        výučba všetkých predmetov kvalifikovanými pedagógmi,

·        bezpečie s nulovou toleranciou agresivity a násilia,

·        príjemné prostredie a moderné postupy, vyučovanie v odborných učebniach,

·        interný školský psychológ

·        vydávanie ročenky - Zborník literárnych a výtvarných prác pod názvom „Pod lavicou“,

·        činnosť ŠKD pre deti 1. – 4.roč.  od 6:00 do 17:00,

·        úspešné umiestnenie žiakov v olympiádach a súťažiach,

·        internetová žiacka knižka, informačný servis pre rodičov (webová, facebooková stránka),

·        organizovanie tábora pre deti počas letných prázdnin, výletov pre rodičov s deťmi,

Ponuka záujmových útvarov:

·        Angličtina hrou, arteterapia, výtvarný, športové hry, florbal, turistický, tvorivé dielne, filmový, bowling, tanečný, matematický, varenie, zápasenie a Bedmintonový klub, Žiackom parlamente a iné,

·        záujmové činnosti v ŠKD: Malí umelci – výtvarný, dramatický, šikovníček, pohybové hry,

Naša pýcha – či trošku netradične:

·        Ocenenie riaditeľky školy „Krištáľové krídlo“ pre najúspešnejších žiakov,

·        „Záhrada, ktorá učí“ – prírodná učebňa v átriu školy,

·        prezentácia ročníkových prác deviatakov,

·        „Malé školské múzeum“ – či netradičný retro kútik k výučbe ako to bolo kedysi,

·        Mliečna desiata,

·        budova školy v roku 2016 prešla veľkou rekonštrukciou (výmena okien, oprava strechy a kanalizácie).

 

www.zsjanigova.sk

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa