Navigácia

Smernice a Usmernenia

Zásady ochrany osobných údajov - GDPR 

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

GDPR

Smernica č. 22/2018 o šikanovaní

Smernica o šikanovaní

Smernica č. 20/2017 o ospravedlňovaní žiakov z vyučovania
 
Smernica č. 13/2016 o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice
 
Smernica č. 5/2014 o riešení zanedbávania povinnej školskej dochádzky

 

Smernica č. 4/2014 o prijímaní a vybavovaní sťažností

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa