Navigácia

Zápis do 1. ročníka

Detailné pokyny k zápisu do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

Zápis sa momentálne uskutočňuje dvojakou formou: 

 prostredníctvom ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

alebo

FYZICKÉHO ZÁPISU PRE RODIČOV, ktorí nevyplnili prihlášku elektronicky

BEZ PRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA v čase:

štvrtok 16. apríla 14:00 - 18:00

piatok 17. apríla 14:00 - 18:00

sobota 18. apríla 8:00 - 12:00

Chceme chrániť zdravie nás všetkých - využite možnosť zapísať vaše dieťa bez dlhého čakania a

OBJEDNAJTE SA NA KONKRÉTNY ČAS

Vytvorte si nový užívateľský účet, kliknutím na kolonku s časom, ktorý vám vyhovuje a vyplnením mena dieťaťa si rezervujte 30 minútový interval, v ktorom budete zapísaní. Do každej polhodiny je možné zarezervovať zápis maximálne troch detí.

Nemusíte sa obávať - žiadne osobné údaje nebudú na webe viditeľné.

 

       V záujme maximálneho urýchlenia procesu zápisu si dovoľujeme Vás požiadať o predbežné vyplnenie ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY, ktorá je už teraz dostupná na stránke www.zsjanigova.sk.

 

Doklady, ktoré je potrebné doniesť na fyzický zápis – rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu) a občianske preukazy rodičov.

Osobné údaje na prihláške vypĺňajte presne v súlade s rodným listom a občianskymi preukazmi rodičov – s dĺžňami a mäkčeňmi. Vyplňte, prosím, všetky povinné polia a prihlášku odošlite. 

Na prihláške je priestor pre Poznámku, kde môžete uviesť Vaše prípadné požiadavky – s kým chcete dieťa umiestniť do triedy, s kým nechcete a pod.

Ak prídete na zápis bez predbežného vyplnenia elektronickej prihlášky, vyplnítu ju ručne v papierovej forme priamo v škole.(jednoznačne uprednostňujeme elektronickú formu).

V prípade, že psychológ pri vyšetrení (depistáži) pred zápisom doporučí odklad nástupu do prvého ročníka, oznámte nám to už pri zápise.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa