Navigácia

Zápis do 1. ročníka

Detailné pokyny k zápisu do 1. ročníka na školský rok 2022/2023

Zápis sa momentálne uskutočňuje dvojakou formou: 

 prostredníctvom ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

alebo

FYZICKÉHO ZÁPISU PRE RODIČOV, ktorí nevyplnili prihlášku elektronicky

 v piatok 9. apríla 2021 od 14:00 do 18:00

a v sobotu 10. apríla 2021 od 8:00 do 12:00.

       V záujme maximálneho urýchlenia procesu zápisu si dovoľujeme Vás požiadať o predbežné vyplnenie ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY, ktorá je už teraz dostupná na stránke www.zsjanigova.sk.

P

 

RODIČIA, KTORÍ ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU ODOSLALI, DOSTANÚ OD NÁS EMAIL S POKYNMI NA NÁSLEDNÉ DOHODNUTIE TERMÍNU OSOBNÉHO PODPÍSANIA PRIHLÁŠKY PO 9.4.2021.

 

Doklady, ktoré je potrebné doniesť na fyzický zápis – rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu) a občianske preukazy rodičov.

V prípade, že sa jeden z rodičov nemôže zúčastniť Zápisu (overenia dokladov) osobne, prosím, aby ste si vytlačili a vyplnili Splnomocnenie na zápis.

Osobné údaje na prihláške vypĺňajte presne v súlade s rodným listom a občianskymi preukazmi rodičov – s dĺžňami a mäkčeňmi. Vyplňte, prosím, všetky povinné polia a prihlášku odošlite. 

Na prihláške je priestor pre Poznámku, kde môžete uviesť Vaše prípadné požiadavky – s kým chcete dieťa umiestniť do triedy, s kým nechcete a pod.

Ak prídete na zápis bez predbežného vyplnenia elektronickej prihlášky, vyplnítu ju ručne v papierovej forme priamo v škole.(jednoznačne uprednostňujeme elektronickú formu).

V prípade, že psychológ pri vyšetrení (depistáži) pred zápisom doporučí odklad nástupu do prvého ročníka, oznámte nám to už pri zápise.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa