Navigácia

Zápis do 1. ročníka

Chcete mať istotu pri výbere školy ?   Navštívte nás ešte pred zápisom v dňoch ..............,kedy sa Vaše dieťa môže zahrať na školáka .... 

 

Zápis žiakov do 1. ročníka sa na našej škole uskutoční:


3. apríla 2020 (piatok) od 14.00 do 18.00
4. apríla 2020 (sobota) od 8.00 do 12.00

 

 

Pri zápise je žiadúca účasť obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa. V prípade, že sa jeden zo zákonných zástupcov nemôže zápisu osobne zúčastniť, je nutné priniesť so sebou Splnomocnenie alebo iný písomný súhlas so zápisom dieťaťa na ZŠ Janigova 2, Košice.

 

Dokumenty potrebné k zápisu : 

- Občianske preukazy rodičov

- Rodný list dieťaťa

- Žiadosť o zápis dieťaťa - nie je potrebná, ak ste vyplnili ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU dostupnú v hornom menu našej stránky ... (Žiadosť o zápis dieťaťa do základnej školy - nutné vytlačiť obidve strany)

- splnomocnenie druhého zákonného zástupcu .... (Splnomocnenie - zápis)

*Poznámka: Splnomocnenie sa vypisuje len v prípade, ak sa zápisu nemôže zúčastniť jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa.

- prihláška na etickú/náboženskú výchovu (Prihláška ETV-NAV)

- prihláška do školského klubu detí (Žiadosť o prijatie do ŠKD)

- splnomocnenie na výber dieťaťa zo školského klubu (Splnomocnenie na výber dieťaťa z ŠKD)

 

V prípade otázok a nejasností nás oslovte:

 

telefonicky : 0901 700 378 alebo 055/ 643 4277

meilom : zsjanigova@centrum.sk

alebo nás po dohovore navštívte osobne

 

Mgr. Edita Oravcová, riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa