Navigácia

História

Samotná budova školy sa začala stavať v roku 1986. Bola to v poradí 3. škola na sídlisku KVP.

   Otvoreniu školy predchádzalo dokončovanie stavebných prác, do ktorých sa počas augusta zapojili všetci učitelia a ostatní zamestnanci školy, výrazne pomohli i rodičia budúcich žiakov.

   1. septembra 1988 za účasti všetkých zamestnancov školy, predstaviteľov mesta, zástupcov podnikov Pozemné stavby a Stavoinvestu bola slávnostne otvorená nová škola na sídlisku KVP–

- ZŠ Janigova.

   Na čele školy stál riaditeľ Martin Huba, zástupcovia riaditeľa:

Klára Sedláková a Imrich Kaleta.

  V prvom roku existencie školy ju navštevovalo v 28 triedach presne 903 žiakov. Popoludní fungovalo 15 oddelení „školskej družiny“.

 

Zaujímavé roky a udalosti z histórie školy:

 

 • 1990/91 začal vychádzať 1. školský časopis „HLAS ŽIAKOV“. Prvé číslo vyšlo vo februári 1991.
 • 1991/92 bola zvolená nová riaditeľka školy Ľudmila Papáčová, ktorá úspešne viedla školu neuveriteľných 24 rokov.
 • 1992/93 navštevovalo školu 1007-1223 žiakov, škola musela zaviesť na niekoľko rokov dvojsmennú prevádzku. V týchto rokoch vyučoval na škole aj rekordný počet pedagógov – 59!
 • 1994/95 odštartovala svoju tradíciu prvá „Školská akadémia“.
 • 1995/96 získala naša škola štatút Zelenej školy. Bola to záverečná bodka za niekoľkoročnou aktivitou školy v oblasti ekológie a enviromentálnej výchovy pod vedením pani učiteľky Valérie Šmajdovej.
 • 1997/98 z príležitosti 10. výročia školy bolo vytvorené logo školy.
 • 2002/03 bol do zriadených počítačových učební zavedený prvýkrát Internet, ktorý odštartoval ďalšiu etapu modernizácie vyučovacieho procesu na škole.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Janigova 2, Košice
  Janigova 2
  040 23 Košice
 • 055/6434277

Mapa