Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, sme radi, že ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa na našu školu. Nakoľko by sme Vám radi zápis čo najviac spríjemnili, ponúkame Vám možnosť vyplniť elektronickú prihlášku vopred z domu. Upozorňujeme Vás, že odoslanie prihlášky nie je náhradou Vašej osobnej účasti na zápise do 1. ročníka. Nie je nutné prihlášku doma tlačiť, budete ju mať pripravenú v škole pri zápise. V prípade, že si prihlášku vytlačíte, je potrebné, aby boli na nej podpisy obidvoch zákonných zástupcov ! Ak sa jeden zo zákonných zástupcov nemôže osobne zúčastniť zápisu do 1. ročníka, je nutné dokladovať jeho súhlas písomným splnomocnením (nemusí byť overené) alebo inou písomnou formou vyjadrenia súhlasu (vytlačený email a podobne). Všetky dokumenty k zápisu si môžete stiahnuť na stránke školy v časti Zápis do 1. ročníka alebo vyplniť priamo osobne na zápise.

Do políčka POZNÁMKA nám môžete vpísať prípadné požiadavky na umiestnenie Vášho dieťaťa - spolužiakov, triednu učiteľku - budeme sa snažiť vyhovieť v maximálnej možnej miere. 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa