Navigácia


Fotogaléria

Sme zapojení do projektov:

Nedeľa 9. 8. 2020

Partneri

Novinky

 • Dňa 29.6.2020 bola vyhlásená zákazka „Oprava kanalizácie, strešného zvodu a výmena PVC“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 13.7.2020 do 08:30 hod.

  Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/

 • Prosíme rodičov žiakov, ktorí majú nárok na poskytnutie dotácie na učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdze o doručenie Potvrdenia o poberaní hmotnej núdze, z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, najneskôr do 31.07.2020 hospodárke základnej školy, resp. do poštovej schránky umiestnenej pri hlavnom vchode základnej školy. V opačnom prípade základná škola nebude môcť požiadať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o priznanie tejto podpory a žiakovi nebudú učebné pomôcky v školskom roku 2020/2021 objednané.

 • Vážení rodičia, dnes Vám na EduPage došla výzva, aby ste vyjadrili svoj záujem/nezáujem o nástup Vášho dieťaťa do školy od 22.6.2020.

  Svoj záujem-nezáujem o dochádzku do školy a školské stravovanie máte možnosť vyjadriť len do stredy 17.6.2020 (do polnoci).

  Bližšie informácie zašleme do konca týždňa v správe.

 • Vážení rodičia,

  nakoľko sa na nás obraciate s požiadavkami o podrobnejšie informácie, uvádzame odpovede na Vaše najčastejšie otázky :

  1. VSTUPY DO školy budú na bráne školy označené : PRE ŽIAKOV 1. - 2. ROČNÍKA - dolný vchod, PRE ŽIAKOV 3. - 5. ROČNÍKA - horný, hlavný vchod.

  2. VÝCHOD ZO školy : PRE ŽIAKOV 1. - 4. ROČNÍKA - dolný vchod, PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA - horný, hlavný vchod.

  3. KAŽDÝ DEŇ musí prísť do školy KAŽDÝ ŽIAK v sprievode SPREVÁDZAJÚCEJ OSOBY, ktorá počká, kým žiak neabsolvuje ranný filter. SPREVÁDZAJÚCA OSOBA nemusí byť dospelá, má to byť osoba žijúca s dieťaťom v spoločnej domácnosti.

  4. V PRVÝ DEŇ nezabudnúť predložiť ČESTNÉ VYHLÁSENIE.

  5. Ak ide o žiaka s ALERGIOU, predložiť V PRVÝ DEŇ o tom AKÝKOĽVEK DOKLAD od alergológa - AJ NEAKTUÁLNY DÁTUM .

  6. Žiakov ODCHÁDZAJÚCICH z ŠKD s DOPROVODOM - privedie pred dolný vchod SLUŽBU KONAJÚCI ZAMESTNANEC

 • V súvislosti s otvorením školy od 1.6.2020 Vám oznamujeme nasledovný postup :

  1. Na základe usmernenie zriaďovateľa - mesta Košice bude určený čas prevádzky školy, ktorý bude obmedzený na max 9 hodín.

  2. Následne budeme zisťovať záujem zákonných zástupcov/rodičov - o prítomnosi dieťaťa na vzdelávaní v škole.
  3. Pre žiakov 6. - 9. ročníka bude pokračovať dištančné vzdelávanie podľa stanoveného rozvrhu.

  4. Pre žiakov 1. - 5. ročníka, ktorí ostávajú v domácom prostredí, rovnako pokračuje dištančné vzdelávanie - o novom rozvrhu Vás budeme následne informovať.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Janigova 2, Košice
  Janigova 2
  040 23 Košice
 • 055/6434277

Mapa