Navigácia


Fotogaléria

Sme zapojení do projektov:

Piatok 10. 4. 2020

Partneri

Novinky

 • 5. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

 • 30. 3. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

 • Zápis sa momentálne uskutočňuje výlučne formou ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

  Termín fyzického zápisu BEZ PRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA zverejníme akonáhle nás bude o ňom náš zriaďovateľ informovať

 • Na základe ROZHODNUTIA ministra školstva výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa :

  a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

  b)mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení ( ŠKD a ŠJ) od 30. marca 2020 do odvolania;

 • Od pondelka 30.3. budeme v časti Tipy ČO NAVARIŤ zverejňovať tipy na varenie aj receptúrami.

  Dáte sa inšpirovať?

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Janigova 2, Košice
  Janigova 2
  040 23 Košice
 • 055/6434277

Mapa