Navigácia


Fotogaléria

Sme zapojení do projektov:

Streda 30. 9. 2020

Partneri

Novinky

 • Vážení rodičia,

  na základe nariadenia RÚVZ so sídlom v Košiciach bude

  školská jedáleň mimo prevádzky od stredy 30.9. do piatka 2.10.2020.

  Školské vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

  Prosíme rodičov detí, ktoré navštevujú ŠKD aby im pribalili náhradnú – suchú stravu, prípadne ich vyzdvihli z ŠKD hneď po vyučovaní. ŠKD funguje v riadnom režime.

  Ďakujeme za spoluprácu,

  Mgr. Oravcová

 • Vážení rodičia, podľa aktualizovaného Usmernenia Ministra školstva prípade, že jeho dieťa vymešká viac ako 3 za sebou nasledujúce dni (VRÁTANE VÍKENDU !!!), je rodič povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť nové tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

  Tlačivo je dostupné na vstupe do školy a prikladám ho aj v prílohe.

 • Ranný klub : 6:00 - 7:20

  Popoludní :

  Odchod detí 13:00 - 13:15

  Záujmová činnosť 13:15 - 14:00

  Odchod detí 14:00 - 14:15

  Pobyt vonku 14:15 - 15:00

  Odchod detí 15:00 - 15:15

  Príprava na vyučovanie 15:15 - 16:00

  Odchod detí 16:00 - 17:00

 • Vážení rodičia,

  základná škola zavádza v tomto školskom roku nový spôsob úhrady všetkých platieb. Dôvodom je odbúranie manipulácie s hotovosťou na strane žiaka a aj učiteľa a zároveň umožniť rodičom náhľad do požadovaných a realizovaných platieb za svoje dieťa. K tomuto účelu využijeme systém EduPage. Všetky požadované platby aj s udaným termínom na úhradu uvidíte po prihlásení v EduPage – modul PLATBY.

  POZOR !!!! čísla účtov sú rôzne, variabilný symbol je pre jedného žiaka vždy rovnaký !!!!

 • Vážení rodičia,

  pokyny k záujmovým krúžkom a prihlasovaniu nájdete v nižšieuvedenom linku:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Janigova 2, Košice
  Janigova 2
  040 23 Košice
 • 055/6434277

Mapa