Navigácia


Fotogaléria

Sme zapojení do projektov:

Sobota 31. 10. 2020

Partneri

Novinky

 • V prílohe nájdete rozpis konzultačných hodín jednotlivých učiteľov 2. stupňa určený pre rodičov a žiakov.

  Prosíme, aby ste si online konzultáciu dohodli VOPRED správou cez EduPage. Ďakujeme

 • Vážení rodičia,

  od pondelka 26.10.2020 sa žiaci 2. stupňa našej ZŠ začínajú vzdelávať dištančne. Podrobnosti ohľadne výučby – pre 1. stupeň prezenčnej a pre 2. stupeň dištančnej – zverejníme v nedeľu 25.10. v popoludňajších hodinách.

  Ďakujeme za trpezlivosť.

 • Vážení rodičia, podľa aktualizovaného Usmernenia Ministra školstva prípade, že jeho dieťa vymešká viac ako 3 za sebou nasledujúce dni (VRÁTANE VÍKENDU !!!), je rodič povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť nové tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

  Tlačivo je dostupné na vstupe do školy a prikladám ho aj v prílohe.

 • Ranný klub : 6:00 - 7:20

  Popoludní :

  Odchod detí 13:00 - 13:15

  Záujmová činnosť 13:15 - 14:00

  Odchod detí 14:00 - 14:15

  Pobyt vonku 14:15 - 15:00

  Odchod detí 15:00 - 15:15

  Príprava na vyučovanie 15:15 - 16:00

  Odchod detí 16:00 - 17:00

 • Vážení rodičia,

  základná škola zavádza v tomto školskom roku nový spôsob úhrady všetkých platieb. Dôvodom je odbúranie manipulácie s hotovosťou na strane žiaka a aj učiteľa a zároveň umožniť rodičom náhľad do požadovaných a realizovaných platieb za svoje dieťa. K tomuto účelu využijeme systém EduPage. Všetky požadované platby aj s udaným termínom na úhradu uvidíte po prihlásení v EduPage – modul PLATBY.

  POZOR !!!! čísla účtov sú rôzne, variabilný symbol je pre jedného žiaka vždy rovnaký !!!!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Janigova 2, Košice
  Janigova 2
  040 23 Košice
 • 055/6434277

Mapa