Navigácia

Rada školy

 1

Predseda

Mgr. Anna Kmecová

2

pedagogický zamestnanec

Mgr. Peter Obšatník

3

pedagogický zamestnanec

Mgr. Anna Kmecová

4

ostatní zamestnanci školy

Adriana Miklianová

5

zástupca rodičov

Jarmila Hönschová

6

zástupca rodičov

Ing. Doložinski

7

zástupca rodičov

PaedDr. Silvia Košťová

8

zástupca rodičov

Terézia Maliňáková

9

poslanec MČ

Mgr. Marián Horenský PhD.

10

poslanec MČ

Ing. Marta Sidorjaková

11

poslanec MČ

Ing. Milan Pach

12

starosta MČ

Mgr. Ladislav Lörinc

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa