Navigácia

IT Akadémia Science Lab

Aj v školskom roku 2019/2020 je naša škola súčasťou projektu IT Akadémia ako IT Akadémia PARTNER.

Čo to pre nás znamená?

Naši žiaci majú možnosť pracovať na hodinách prírodovedných predmetov s pomôckami, ktoré sú súčasťou IT Science Laboratória. Hodiny vedené prostredníctvom inovatívnych metodík, ktoré používajú tieto pomôcky sa sústreďujú na bádateľsky orientované aktivity.

Okrem hodín prírodovedných predmetov sa najmodernejšie pomôcky využívajú aj na krúžku Robotiky, kde majú žiaci možnosť pracovať s robotickými lego stavebnicami a zdokonaľovať sa v programovaní.

Krúžky pod vedením p. učiteľa Obšatníka sa konajú každý štvrtok a piatok v LEGO učebni na 3. podlaží.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa