Navigácia

Poplatky v ŠJ

Poplatky šj

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kresleny kuchar

Oznam: príspevok ŠD v cenovej hodnote 1,20 € na obed k dňu 30.6.2021 končí

Bližšie informácie o poskytnutí štátnych príspevkov na šk.rok 2021/2022 najdete na nasledujúcej podstránke vedľa poplatky šj 

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

Školský rok 2021/2022

Poplatky za stravu:

  I.stupeň: 1,15 € - cena stravnej jednotky/na mesiac cca 20x1,15 €=23,00 €

  II.stupeň: 1,23 € - cena stravnej jednotky/na mesiac cca 20x1,23 €=24,60 €

  mliečna desiata pre I.a II.stupeň podľa smernice šj: 0,40 €/na mesiac cca 20x0,40 €=8,00 €

  dospelí strávnici,cudzí,zamestnanci školy: 1,33 €+1,20 € (réžijné náklady) = 2,53 €

  Informácie pre platbu :

  číslo účtu šj: SK33 5600 0000 0004 9652 9011

  kód banky: 5600

  variabilný symbol má každé dieťa priradené v edupage

  Platba sa môže realizovať:

  Internet banking

  Poštovou poukážkou (v tom prípade treba nahlásiť vedúcej šj číslo účtu kde sa môžu vrátiť preplatky)

 Dôležité: Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do piateho dňa v mesiaci Vzn č.103 vyd.MMK

 Prihlásenie-  odovzdať v školskej jedálni vyplnený zápisny lístok na školský rok 2021/2022

 Odhlásenie-  cez EDUPAGE 

- obed: sa odhlasuje do 8:00 hod

- mliečna desiata: odhlasujeme deň vopred do 10.00 hod. 

 Zákonny zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie a prihlasovanie dieťaťa na stravu.

Včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Pri odhláseni na trvalo treba vyplniť odhlasovací zápisny lístok a na základe toho bude žiak odhláseny.

  Posledné tri dni pred prázdninami (jarné , veľkonočné, letné a vianočné) -  odhlasovanie zo stravy neakceptujeme z dôvodu  objednávok potravín na sklad.

  Hromadné akcie sa odhlasujú tri dni vopred.

  Odhlasovanie a prihlasovanie stravy je povinnosťou rodiča - nie učiteľa.

  V prípade nejasnosti radšej vopred volajte o informácie.

telefonický kontakt:  0901 700 379

Vyplatiť stravu treba stále do 5.dňa v mesiaci.

(ak strava nebude zaplatená do 10.dňa v mesiaci bude dieťa odhlasené automaticky) takže treba si nato dávať pozor!!!!

Skladba jedálneho lístka (podľa vyhlášky č 330/2000 Zb. z. príloha č. 1) 

Čerstvé ingrediencie = zdravá a skvelá kuchyňa

1x hlavné jedlo múčne

1x hlavné jedlo zeleninové

 2x hlavné jedlo mäsové

1x hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa

 

Informácie pre alergikov:

Na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004-100 o označovaní potravín v znení výnosu č. 1761/2005-100 a výnosu č. 3069/2005- 100 je povinnosťou školských jedálni informovať rodičov o obsahu alergénov a potravinách. V jedálnom lístku sú alergény označené číslom pri príslušnom jedle.

1. obilniny obsahujúce lepok ( pšenica, raž, jačmeň ...) a výrobky z nich

2. mlieko a výrobky z mlieka

3. ryby a výrobky z nich

4. vajcia a výrobky z nich  

5. zeler a výrobky zo zeleru

6. horčica a výrobky z horčice

7. orechy a výrobky z orechov

8. arašidy a výrobky z nich

9. sója a výrobky zo sóje

10. kôrovce s výrobky z nich

11.sezamové semená a výrobky z nich

12. oxid siričitý a siričitany (v koncentrácii viac ako 10mg/l)

Geneticky modifikované suroviny sa pri príprave jedál sa nepoužívajú.

Čo sa podáva na mliečnu desiatu: Napr. ryžová kaša, krupicová kaša, cereálne výrobky s mliekom,pomazánky, sladké pečivi, mlieko-mlieko ochutené, jogurty ad.

 

Kontaktné údaje:

 Hlavná kuchárka: Lenka Sedláčeková (v prípade neprítomnosti vedúcej šj )

veduca šj: Miklianová Adriana

 tel.číslo: 0901 700 379

  mail: sjjanigova@centrum.sk

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa