Navigácia

AKTUÁLNE

Pokyny k septembru 2020

Vážení rodičia,

začiatok školského roka sa blíži a vy máte určite veľa otázok, napríklad ohľadom ŠKD.

Viem, že väčšina rodičov o činnosti v ŠKD ako aj o pravidlách v ňom už všetko vie, no uvediem tu súhrn informácií pre tých, ktorí svoje dieťa pošlú tento rok do školského klubu po prvý raz :

1. Dieťa musíte do ŠKD prihlásiť prostredníctvom prihlášky -( príloha č.1) Ak tak urobíte, platí to aj nasledujúce školské roky. Ten, kto už prihlášku vyplnil, už nemusí robiť nič.

2. Tí, ktorý už do ŠKD chodili minulý školský rok prihlášku nevypisujú, vypíšu iba tlačivo o spôsobe odchodu dieťaťa domov - (príloha č.2) Tlačivo si stiahnite, prípadne je k dispozícii na vrátnici školy. Je vhodné ak ho odovzdáte už 2.9.2020

3. V prípade, že nastane situácia, kedy mesiac - dva, prípadne dlhšie, nebude vaše dieťa v priebehu roka do ŠKD chodiť, oznámite to vychovávateľke prostredníctvom tlačiva - (príloha č. 3)

4. Ak sa rozhodnete, že vaše dieťa do ŠKD prestane chodiť definitívne - využijete na ten účel Odhlášku - (príloha č. 4)

5. Ak vaše dieťa nebudete vyberať z ŠKD osobne, ale poveríte na to inú osobu, je potrebné vyplniť a odovzdať Splnomocnenie (príloha č. 5)

5. Pobyt dieťaťa je spoplatnený - výška poplatku je stanovená na základe VZN MMK - zriaďovateľa ŠKD. Všetky informácie týkajúce sa spôsobu uhrádzania (výška, termín, spôsob... ) sú uvedené v prílohe č. 6.

6. Na odpustenie poplatku za ŠKD môžete využiť Žiadosť (príloha č. 7)


Verím, že spoločne toto náročné obdobie plné zákazov a obmedzení zvládneme, vopred vám všetkým ďakujem za spoluprácu.

VŠETKY TLAČIVÁ SÚ K DISPOZÍCII aj na vrátnici školy.

Mgr. Edita Oravcová

priloha_c._1_Ziadost_o_prijatie_do_SKD.doc

priloha_c._2_Oznamenie_o_sposobe_odchodu_dietata_z_SKD.doc

priloha_c._3_Oznamenie_o_preruseni_dochadzky_do_SKD.doc

priloha_c._4_Odhlaska_dietata_z_SKD.doc

priloha_c._5_Splnomocnenie_na_vyber_dietata_z_SKD.doc

priloha_c._6_Usmernenie_-_poplatky_cez_EDUPAGE.docx

priloha_c._7_Ziadost_o_odpustenie_prispevku.doc

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa