Navigácia

Matematika Biológia Geografia Cudzie jazyky Umenie Šport Slovenský jazyk Dejiny a región Fyzika Chémia Náboženstvo Technika

Úspechy žiakov

Matematika

2020/21

Pytagoriáda  -   Daniel Gordiak III.A - 4. miesto v okresnom kole ONLINE

                           Romanka Morovská VII.A - 6. miesto v okresnom kole ONLINE

                           Boris Sitáš VI.B - 7. miesto v okresnom kole ONLINE

                           Martin Szczecina IV.A - 8. miesto v okresnom kole ONLINE

                           Darko Turis III.A - 8. miesto v okresnom kole ONLINE

                            

Matematická olympiáda - Boris Sitáš VI.B - 1. miesto v okresnom kole ONLINE

                                         Anička Čajbíková V.B - 10. miesto v okresnom kole ONLINE

 

2019/20

Matematická olympiáda - Branislav Maliňák V.A - 4. miesto v okresnom kole

 

2018/19

Pytagoriáda - Natália Nováková VIII.A - 2. miesto v okresnom kole

                     - Daniela Votýpková IV.A - 3. miesto v okresnom kole

                     - Timotej Kolarovský V.A - 6. miesto v okresnom kole

                     - Romana Morovská V.A - 10. miesto v okresnom kole

Matematická olympiáda - Romana Morovská V.A - 9. miesto v okresnom kole

 

2017/18

Pytagoriáda - Maroš Kováč VI.A - 2. miesto v okresnom kole

                     - Timotej Kolárovský IV.A - 2. miesto v okresnom kole

 

2016/17

Matematická olympiáda - Natália Nováková VI.A - 3. miesto v okresnom kole

 

2015/16

Pytagoriáda - Maroš Kováč VI.A - 2. miesto v okresnom kole

                    - Natália Nováková V.A - 5. miesto v okresnom kole

 

 

2014/15

Pytagoriáda - Maroš Kováč V.A - 2. miesto v okresnom kole

                    - Hanka Lazárová IV.A - 5. miesto v okresnom kole

Celoslovenská súťaž Všetkovedko - Matúš Palfy II.B - 6. miesto

 

2013/14

 

Matematická olympiáda - Jakub Kokoška IX.A - 1. miesto v okresnom kole

Pytagoriáda - Stanislav Novák VII.A - 2 miesto v okresnom kole

                    - Katarína Végsoová VI.A - 2. miesto v okresnom kole

                    - Lukáš Imríšek VI.A - 3. miesto v okresnom kole

                    - Maroš Kováč IV.A - 3. miesto v okresnom kole

                    - N. Nováková III.A - 9. miesto v okresnom kole

Celoslovenská súťaž Všetkovedko - Tamara Pribulová II.A - 8. miesto

                                                      . A. Heszely IV.A - 10. miesto

Medzinárodná súťaž Klokanko - Matúš Plafi a Lucia Kostelníková - 100%

 

2012/13

iBobor - informatická súťaž - Kokoška, Hardoňová VIII.A, Hubáček IX.A - získali 100% bodov

Matematická olympiáda - Kolárovský V.A - 3. miesto v okresnom kole

                                       - Stanislav Novák VI.A - 1. miesto v okresnom kole

                                       - Ivana Dragonová VI.A - 7. miesto v okresnom kole

                                       - Jakub Kokoška VIII.A - 3. miesto v okresnom kole

                                       - Jakub Kolárovský VIII.A - 3. miesto v okresnom kole

Pytagoriáda - Jakub Kokoška VIII.A - 1. miesto v okresnom kole

                    - Stanislav Novák VI.A - 2. miesto v okresnom kole

                    - Terézia Dorčáková - 5. miesto v okresnom kole

                    - Maroš Kováč III.A - 4. miesto v okresnom kole

                    - Daniel Písečný IV.A - 9. miesto v okresnom kole

Medzinárodná súťaž Klokanko - Jozef Teplický I.B - 100%

Celoslovenská súťaž Všetkovedko - Emma Hoghová IV.B - 19. miesto

                                                       - Maroš Kováč III.A - 20. miesto

 

2011/12

Matematická olympiáda - Natália Feničinová - 3. miesto v okresnom kole

Pytagoriáda - Katarína Végšoová IV.A - 1. miesto v okresnom kole

                        - Lukáš Imríšek IV.A - 10. miesto v okresnom kole

 

2010/11

Matelmatická olympiáda - Filip Csonka V.A - 6. miesto v obvodnom kole

                                                - Karol Kováč V.A - 7. miesto v obvodnom kole

 

2009/10

Matematická olympiáda - Jakub Kokoška - V.A - 1. miesto v okresnom kole

                                            - Jakub Kolárovský - V.A - 3. miesto v okresnom kole

                                            - Terézia Dorčáková - V.A - 3. miesto v okresnom kole

Pytagoriáda - Stanislav Novák - III.A - 6. miesto v okresnom kole

                       - Natália Feničinová - III.A - 10. miesto v okresnom kole

                       - Filip Csonka - IV.A - 3. miesto v okresnom kole

                       - Jakub Kokoška - V.A - 1. miesto v okresnom kole

                       - Terézia Dorčáková - V.A - 8. miesto v okresnom kole

                       - Richard Zacher - VII.A - 2. miesto v okresnom kole

                       - Matúš Kokoška - VIII.A - 1. miesto v okresnom kole

                       - Andrea Fenková - VIII.A - 6. miesto v okresnom kole

                       - Marek Feničin - VIII.A - 8. miesto v okresnom kole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa