Navigácia

 • Prosba od MČ KVP - získajme K-park !!!

 • Šťastné a veselé ...

  Pripravili pre Vás naši úžasní prváčikovia :)

 • Zbierka pre útulok

  Aj tento  rok  sme  práve  na  Deň zvierat  zahájili  zbierku pre útulok  psov   v Haniskách. Prosíme  všetky  šľachetné  deti  a ich  rodičov o pomoc. V útulku žije vyše 200 opustených, vyhodených  či týraných  psíkov. A ako povedali  deti  našej  školy,  svet  by bol bez  zvieratiek  pustý  a smutný. Je dôležité, aby si ľudia viac uvedomovali, že ochrana zvierat   leží na ich rukách.  Konajme  dobro  a dobro  sa nám vráti.  Zbierka trvá  do 20.10.2021.

    Zbierame:  granuly, konzervy, maškrty, cestoviny, piškóty, ryžu, ovsené vločky, šampóny pre psov,  deky, uteráky, plachty,   misky, hračky  a všetko čo psíky potrebujú. Prispieť môžete aj finančne.                                                                       

  Ďakujeme.

 • Zbierka ovocia a zeleniny

  Hľadá sa najlepší zberač plodov.

  Súťaž trvá od 20. do 30. septembra 2021.Pravidlá sú jednoduché : ak máš zvyšné domáce ovocie - hrušky, jablká, slivky, černice, dule, hrozno, plody šípky a podobne, prines ich ráno a odovzdaj na vrátnici.V každej triede odmeníme najlepšieho zberača.Donesené ovocie spoločne spracujeme v rámci projektu "Ako chutí leto v zime" a výsledné produkty ochutnáme.

 • Ponuka záujmových útvarov

  Vážení rodičia, 

  v dokumente pripojenom nižšie nájdete aktuálnu ponuku krúžkov na školský rok 2021/2022 aj s pokynmi k prihlasovaniu.

 • A je to tu ... zajtra začíname !!!

  Ako bude vyzerať začiatok školského roku?
  Žiaci 2.-9. ročníka vstupujú do školy hlavným vchodom medzi 7:40 a 7:50.

  Naši prváčikovia sa o 8:30 pred školou stretnú s triednymi učiteľkami a slávnostne ich privítame. Potom vstúpia do školy v doprovode jedného rodiča.
  Ešte pred vstupom pošlite, prosím, cez EduPage VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI (dnes alebo najneskôr zajtra ráno). Toto potvrdenie budete posielať potom už len po neprítomnosti dieťaťa v škole 3 a viac dní (ráta sa aj víkend).
  Okrem toho máte už teraz možnosť poslať cez EduPage OZNÁMENIE O VÝNIMKE, ktoré zbavuje Vaše dieťa povinnosti ostať v prípadnej nariadenej  domácej karanténe. Táto výnimka platí pre deti, ktoré COVID-19 prekonali posledných 180 dní a deti, ktoré sú plne zaočkované.
  Samozrejme, deti potrebujú do školy rúško !!!
  Prvý deň sa v škole zdržia cca 1 hodinu.
  V piatok majú všetci žiaci 4 vyučovacie hodiny (prváci 3 hodiny) - ŠKD mimo prevádzky z organizačných dôvodov.
  Prajem príjemný začiatok a vlastne aj celý školský rok 2021/22.

 • Kloktacie PCR testy a sady antigénových testov na samotestovanie

  Možnosť testovať sa PCR kloktacími testami bude dostupná len na začiatku školského roka.

  Testovanie kloktaním prebehne tak, ako to bolo v minulom školskom roku – odber vzorky ráno nalačno doma. Termín upresníme.

  V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem dostane sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie.

  Nakoľko testovanie NIE JE POVINNÉ, žiadame rodičov, ktorí majú záujem o kloktací PCR test alebo o sadu 25 ks Ag samotestov, aby sa vyjadrili v ankete, ktorú obdržia prostredníctvom EduPage (prihlasovať sa je možné len 23.-24.8.2021).

  Možnosť testovania kloktacími PCR testami aj Ag samotestami môžu využiť všetci žiaci – aj zaočkonaní, aj tí, čo prekonali COVID-19. Rodič má možnosť prejaviť záujem aj o obidve možnosti testovania.

 • Čo nakúpiť do školy ?

  Pomôcky pre 1. a 2. stupeň nájdete v priloženom súbore na osobitných hárkoch (vyberte si v spodnej časti).

 • Úvodné prvácke združenie rodičov

  Pozývame rodičov našich prváčikov na informačné stretnutie v utorok 24.8.2021. 

  Detailnejšie organizačné informácie boli rodičom odoslané cez EduPage (prihlasovacie údaje na rodičovské konto obdržali emailom).

  Tešíme sa na Vás :)  

 • "Obedy zadarmo"

  Vážení rodičia, 

  na nižšie uvedenom linku zverejňujeme detailnú informáciu.

 • Záver školského roka 2020/2021

  Blíži sa záver školského roka, všetci sa už tešíme na prázdniny :)

  A ako bude vyzerať posledný školský deň? 

  Vysvedčenia všetci žiaci dostanú na 1. vyučovacej hodine v stredu 30.6.2021. 

  O 8:45 sa pred školou rozlúčime s našimi deviatakmi a potom už .... HURÁ PRÁZDNINY !!!

  Prajeme Vám všetkým veľa krásnych zážitkov, dni plné slnka a oddychu ... a 2. septembra DOVIDENIA v škole ;)

 • Naša premiantka - Romanka Morovská

  Najúspešnejšia žiačka našej školy v tomto školskom roku - Romanka Morovská (7.A).

  Darilo sa jej nielen na vyučovaní, ale aj vo viacerých predmetových olympiádach. Blahoželáme a prajeme veľa veľa ďalších úspechov. 

 • 17. 6. 2021

  Aktualizovali sme modul Jedáleň - dokumenty

  Prihlášku (odhlášku) na stravovanie nájdete v ľavom menu v module JEDÁLEŇ.

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Zápis sa momentálne uskutočňuje dvojakou formou: 

   prostredníctvom ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

  alebo

  FYZICKÉHO ZÁPISU PRE RODIČOV, ktorí nevyplnili prihlášku elektronicky

   v piatok 9. apríla 2021 od 14:00 do 18:00

  a v sobotu 10. apríla 2021 od 8:00 do 12:00.

   

  Doklady, ktoré je potrebné doniesť na fyzický zápis – rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu) a občianske preukazy rodičov.

  V prípade, že sa jeden z rodičov nemôže zúčastniť Zápisu (overenia dokladov) osobne, prosím, aby ste si vytlačili a vyplnili Splnomocnenie na zápis.

         V záujme maximálneho urýchlenia procesu zápisu si dovoľujeme Vás požiadať o predbežné vyplnenie ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY, ktorá je už teraz dostupná na stránke www.zsjanigova.sk.

   

  RODIČIA, KTORÍ ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU ODOSLALI, DOSTANÚ OD NÁS EMAIL S POKYNMI NA NÁSLEDNÉ DOHODNUTIE TERMÍNU OSOBNÉHO PODPÍSANIA PRIHLÁŠKY PO 9.4.2021.

 • Verejné obstarávanie

  Stavebné úpravy v školskej kuchyni ZŠ Janigova 2, Košice

  Dňa 23.03.2021 bola vyhlásená zákazka „Stavebné úpravy v školskej kuchyni ZŠ Janigova 2, Košice " prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 14.04.2021 do 08:30 hod.
  Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

 • Pre budúcich prvákov IV.

 • Pre budúcich prvákov III.

 • Pre budúcich prvákov II.

 • Pre budúcich prvákov I.

 • ZMENA V TESTOVANÍ !!!

  Na našej základnej škole sa bude realizovať testovanie na COVID -19 v čase :

  - piatok           26.2.    16:00 – 20:00

  - sobota           27.2.    09:00 – 17:00

  Testovanie v týchto dňoch je výhradne určené pre :

  - zamestnancov základnej školy Janigova,

  - jedného zákonného zástupcu žiaka 1. stupňa ZŠ Janigova,

  - žiakov 2. stupňa ZŠ Janigova, ktorí sa budú od 1. 3. 2021 vzdelávať v škole,

  - zamestnancov MŠ Hemerkova a MŠ Čordákova

  - jedného zákonného zástupcu detí MŠ Hemerkova a MŠ Čordákova

   

  V prípade, že uvedené skupiny nechcú, alebo nemôžu využiť odberné miesto na našej škole, môžu využiť iné – súkromné odberné miesto – nie však na inej základnej škole. Tam platia tie isté pravidlá ako u nás.

  Nové pravidlá súvisia so zmenou zamerania testovania – ide o školské testovanie, nie o testovanie celoplošné.

  Všetkým Vám ďakujem za pochopenie a spoluprácu. 

                                             

                                                                                                Mgr. Edita Oravcová

                                                                                                   riaditeľka školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Janigova 2, Košice
  Janigova 2
  040 23 Košice
 • 055/6434277

Mapa