Navigácia

 • Oznam o vyhlásení zákazky

  Dňa 29.6.2020 bola vyhlásená zákazka „Oprava kanalizácie, strešného zvodu a výmena PVC“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 13.7.2020 do 08:30 hod.

  Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/

 • Dotácia pre deti v hmotnej núdzi

  Prosíme rodičov žiakov, ktorí majú nárok na poskytnutie dotácie na učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdze o doručenie  Potvrdenia o poberaní hmotnej núdze,  z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, najneskôr do 31.07.2020 hospodárke základnej školy, resp. do poštovej schránky umiestnenej pri hlavnom vchode základnej školy. V opačnom prípade základná škola nebude môcť požiadať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o priznanie tejto podpory a žiakovi nebudú učebné pomôcky v školskom roku 2020/2021 objednané.

  Za porozumenie ďakujem.

   

   

 • Nástup do školy od 22.6.2020

  Vážení rodičia, dnes Vám na EduPage došla výzva, aby ste vyjadrili svoj záujem/nezáujem o nástup Vášho dieťaťa do školy od 22.6.2020. 

  Svoj záujem-nezáujem o dochádzku do školy a školské stravovanie máte možnosť vyjadriť len do stredy 17.6.2020 (do polnoci).

  Bližšie informácie zašleme do konca týždňa v správe.

 • Pokyny k príchodu do školy

  Vážení rodičia,

  nakoľko sa na nás obraciate s požiadavkami o podrobnejšie informácie, uvádzame odpovede na Vaše najčastejšie otázky :

  1. VSTUPY DO školy budú na bráne školy označené : PRE ŽIAKOV 1. - 2. ROČNÍKA - dolný vchod, PRE ŽIAKOV 3. - 5. ROČNÍKA - horný, hlavný vchod.

  2. VÝCHOD ZO školy : PRE ŽIAKOV 1. - 4. ROČNÍKA - dolný vchod, PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA - horný, hlavný vchod.

  3. KAŽDÝ DEŇ musí prísť do školy KAŽDÝ ŽIAK v sprievode SPREVÁDZAJÚCEJ OSOBY, ktorá počká, kým žiak neabsolvuje ranný filter. SPREVÁDZAJÚCA OSOBA nemusí byť dospelá, má to byť osoba žijúca s dieťaťom v spoločnej domácnosti.

  4. V PRVÝ DEŇ nezabudnúť predložiť ČESTNÉ VYHLÁSENIE.

  5. Ak ide o žiaka s ALERGIOU, predložiť V PRVÝ DEŇ o tom AKÝKOĽVEK DOKLAD od alergológa - AJ NEAKTUÁLNY DÁTUM .

  6. Žiakov ODCHÁDZAJÚCICH z ŠKD s DOPROVODOM - privedie pred dolný vchod SLUŽBU KONAJÚCI ZAMESTNANEC

   

   

   

  Mgr. Edita Oravcová, RŠ

  ZŠ Janigova 2

 • Vážení rodičia,

  V súvislosti s otvorením školy od 1.6.2020 Vám oznamujeme nasledovný postup :

   

  1. Na základe usmernenie zriaďovateľa - mesta Košice bude určený čas prevádzky školy, ktorý bude obmedzený na max 9 hodín.

  2. Následne budeme zisťovať záujem zákonných zástupcov/rodičov - o  prítomnosi dieťaťa na vzdelávaní v škole.
  3. Pre žiakov 6. - 9. ročníka bude pokračovať dištančné vzdelávanie podľa stanoveného rozvrhu.

   

  4. Pre žiakov 1. - 5. ročníka, ktorí ostávajú v domácom prostredí, rovnako pokračuje dištančné vzdelávanie - o novom rozvrhu Vás budeme následne informovať.

   

  Čoskoro sa ozveme s ďalšími informáciami, preto Vás prosíme o pravidelné sledovanie stránky školy a správ zasielaných prostredníctvom EduPage.

   

   S pozdravom,

   

  Mgr. Edita Oravcová, RŠ

   

 • Sme stále spolu ... ukážme to !

  Aj keď sa vidíme cez obrazovky, veľmi nám chýbate. Škola bez vás je veľmi tichá a smutná. Spolu však zvládneme neľahké obdobie. Prečo ? Lebo spoločne tvoríme „Silnú školu!!!“
  Spolupatričnosť máte možnosť prejaviť prezentáciou loga školy – ak ste z trička alebo mikiny už vyrástli, prípadne chcete zmeniť farbu alebo vybrať si niečo celkom nové z rozšírenej ponuky, kliknite na : https://www.kraloveskoly.cz/janigova/

  Po prihlásení do eshopu sa prepnite na EUR (vpravo hore). Ak si chcete podrobnejšie pozrieť, aká veľkosť je pre vás tá najvhodnejšia, prezrite si prirovnanie k jednotlivým postavám: https://schoolsunited.cz/velikosti
   

 • 11. 5. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

 • Potrebujete pomoc psychológa?

  Využite ponuku na online poradňu našej školskej psychologičky.

  Online poradňa

 • Konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov

  Vážení rodičia,

  každý pedagogický a odborný zamestnanec si vyčlenil pre rodičov a žiakov konzultačné hodiny (online resp. cez EduPage) ohľadne vzdelávania. KONKRÉTNY ĆAS SI, PROSÍM, DOHODNITE VOPRED prostredníctvom správy cez EduPage, aby sa vám vyučujúci mohol plne venovať.

  Konzultačné hodiny

 • 27. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

 • Online vzdelávanie

  20.4. sme začali komunikovať s našimi žiakmi online - konečne sa vidíme, počujeme a je nám veselšie Online vzdelávanie - Obrázok 2 Online vzdelávanie - Obrázok 3 Online vzdelávanie - Obrázok 4. Vzájomne si pomáhame odstrániť technické chybičky. Vôbec nám nevadí keď zašteká domáci miláčik alebo prebehne mladší súrodenec. Vzhľadom na kladné odozvy zo strany všetkých zúčastnených - rodičov, žiakov aj učiteľov je našou snahou vo vzdelávaní takouto formou pokračovať čo najviac. 20.4. sme začali komunikovať s našimi žiakmi online - konečne sa vidíme, počujeme a je nám veselšie :) :) :) . Vzájomne si pomáhame odstrániť technické chybičky. Vôbec nám nevadí keď zašteká domáci miláčik alebo prebehne mladší súrodenec. Vzhľadom na kladné odozvy zo strany všetkých zúčastnených - rodičov, žiakov aj učiteľov je našou snahou vo vzdelávaní takouto formou pokračovať čo najviac.

 • 20. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

 • 15. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

 • 5. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

 • 30. 3. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

 • Máte záujem zapísať svoje dieťa k nám?

  Zápis sa momentálne uskutočňuje výlučne formou ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

   

  Termín fyzického zápisu BEZ PRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA zverejníme akonáhle nás bude o ňom náš zriaďovateľ informovať

    

 • Dôležitý oznam

  Na základe ROZHODNUTIA ministra školstva výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa :

  a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

  b)mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení ( ŠKD a ŠJ) od 30. marca 2020 do odvolania;

  Mgr. Edita Oravcová, riaditeľka školy

 • Neviete už čo navariť ?

  Od pondelka 30.3. budeme v časti Tipy ČO NAVARIŤ zverejňovať tipy na varenie aj receptúrami. 

  Dáte sa inšpirovať?

 • Poďakovanie

  Vážení rodičia, milí žiaci, dovoľujem si úprimne poďakovať všetkým zodpovedným rodičom a žiakom, ktorí reagovali na našu výzvu na overenie aktívneho spojenia cez EduPage. Ďakujem za prejavenú spokojnosť s našou prácou a verím, že spolupráca sa bude ešte vylepšovať. Všetci sa snažíme v maximálnej miere nahradiť žiakom vyučovanie a sme radi, že nám v tejto snahe pomáhate. S akýmikoľvek návrhmi a pripomienkami k výučbe sa obráťte na vyučujúce alebo priamo na mňa cez EduPage správu.

  Prajem nám všetkým pevné zdravie a veľa trpezlivosti pri domácej výučbe. 

  RNDr. Daniela Blašková, zást. riaditeľky školy.

 • ALFBOOK zadarmo

  Radi by sme Vám pomohli s výučbou žiakov doma vzhľadom na vzniknutú situáciu u nás aj vo svete vzhľadom na vzniknutú situáciu u nás aj vo svete. Firma Interaktívna škola s r.o. poskytuje všetkým žiakom aj rodičom prístup zadarmo ku všetkým interaktívnym úlohám a testom, ktoré pokrývajú učivo základnej školy na portáli Alfbook.

  Prístup je okamžitý. Na úlohách môžu žiaci pracovať na všetkých typoch zariadení.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Janigova 2, Košice
  Janigova 2
  040 23 Košice
 • 055/6434277

Mapa