Navigácia

 • Celoplošné skríningové testovanie 21.1. – 24.1.2021

  Vážení rodičia,  aj v nasledujúcich dňoch bude v priestoroch školy zriadené odberové miesto na testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID 19. 

   

  Pre urýchlenie procesu evidencie Vašich osobných údajov mesto Košice spustilo mobilnú

  e-Registráciu na testovanie, ktorú nájdete na stránke mesta : https://www.kosice.sk/sk

   

   Na hornej lište  - v pohybujúcich sa obrázkoch si počkajte na tento :

   

  Po kliknutí naň, sa Vám objaví  stránka, na ktorej treba kliknúť na vyznačené políčko :

  Následne zadajte Vaše mobilné telefónne číslo, počkajte na kód v SMS a pokračujte podľa inštrukcií – vypíšete formulár s vašimi osobnými údajmi.

    

  POZOR :  nie je to OBJEDNÁVKOVÝ  SYSTÉM  ale REGISTRAČNÝ  !!!   Nezaručí Vám objednanie sa na konkrétny deň a hodinu na testovanie.     Určite majte pri sebe OP a mobilný telefón.

   

  Zaregistrovať sa do tohto systému nie je povinné. Prináša však niekoľko výhod :

  1.  Pri Vašom príchode na ktorékoľvek odberné miesto v Košiciach stačí predložiť OP.  V evidencii už vaše údaje budú.

  2.  Výsledok testu Vám bude automaticky zaslaný aj SMS správou. 

   

  Upozorňujem, že výsledok testu bude vydávaný aj v tlačenej podobe.

   

  Harmonogram testovania :

  Štvrtok 21.1.     16:00 – 20:00                                Sobota 23.1.     09:00 – 17:00

  Piatok   22.1.     16:00 – 20:00                                Nedeľa 24.1.     09.:00 – 17:00

 • Ďalšie kolo testovania v škole

  Oznamujeme Vám, že priamo v škole bude aj tento víkend zriadené odberové miesto, ktoré môžete využiť na bezplatné testovanie na COVID 19.

 • Informácia o nástupe žiakov do školy po vianočných prázdninách

  Na základe pokynov ministra školstva SR a primátora mesta Košice informujem zákonných zástupcov žiakov, že vyučovanie po vianočných prázdninách sa obnovuje nasledovne :

   

  11.1. – 15.1.2021       dištančné vzdelávanie pre žiakov 1. – 9. roč.

                                     Upravený rozvrh pre jednotlivé triedy bude zverejnený na stránke školy

                                 pre žiakov 1.- 4. ročníka umožnený pobyt v škole v prípade, že rodičia  pracujú v krízovej infraštruktúre

  18.1. – 22.1.2021       prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1.-4. roč. – riadny rozvrh

                                     dištančné vzdelávanie pre žiakov 5. – 9. roč. – upravený rozvrh

   od 25.1.2021             prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. – 9. roč. -   v prípade priaznivej situácie    

  O aktuálnej zmene Vás budeme informovať.

   

  Podmienkou vstupu do budovy školy je preukázanie sa negatívnym testom na COVID 19.  Platí to pre všetkých zamestnancov školy, žiakov 2. stupňa a 1 zákonného zástupcu žiaka 2. stupňa.

  Testovanie sa bude realizovať v termínoch :

   

  08.1.   16:00 – 19:00     určené pre širokú verejnosť

  09.1.    09:00 – 17:00    určené pre širokú verejnosť

  10.1.    09:00 – 17:00    určené pre širokú verejnosť

   

  22.1.    16:00 – 19:00

  prioritne určené pre: zamestnancov školy, žiakov 2. stupňa, jedného zákonného zástupcu žiaka 2. stupňa

  23.1.    09:00 – 17:00

  prioritne určené pre: zamestnancov školy, žiakov 2. stupňa, jedného zákonného zástupcu žiaka 2. stupňa

  24.1.    09:00 – 17:00

  prioritne určené pre: zamestnancov školy, žiakov 2. stupňa, jedného zákonného zástupcu žiaka 2. stupňa

   

  V prípade, že o testovanie požiada zákonný zástupca žiaka 1. stupňa (pre seba alebo aj pre dieťa) bude mu to umožnené napriek tomu, že žiaci 1. stupňa sa testovať nemusia.  

  Ak RÚVZ schváli našu žiadosť, odberné miesto bude zriadené na našej škole.

   

                                                                                                Mgr. Edita Oravcová

                                                                                                   riaditeľka školy

 • Šťastné a veselé ...

 • Pytagoriáda - naši najlepší ...

  Dňa 9.12.2020 a 10.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže „ PYTAGORIÁDA“ pre žiakov 3. a 4. ročníka klasickou papierovou formou v škole a žiakov 5. až 8. ročníka online.

  Úspešnými riešiteľmi sú:

  3.ročník   Daniel Gordiak –   III.A         21 b

                   Darius Turis      -     III.A        20 b

                   Daniel Gajdoš   -     III.A        20 b

                   Dorota Jandel   -      III.C        16 b

  4.ročník   Martin Szczecina  -  IV.A       21 b

                   Viki Vojtašková     -  IV.B        19 b

  5.ročník  Anna Čajbíková     -  V.B          17 b

                  Šimon Nič               -  V.B          15 b

                  Lenka Šimková      -  V.A          13 b    

  6.ročník  Boris Sitáš             -   VI.B        18 b

                  Peter Szaffko        -   VI.B         15 b

                  Lukáš Vojtaško     -   VI.A        13 b

                  Zuzana Kollárová  -  VI.A        10 b

  7.ročník Romana Morovská-  VII.A       17 b

  Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole v apríli.

   

   

   

 • Prieskum trhu - Univerzálny robot

  Základná škola, Janigova 2, Košice dňa 15.12.2020 vyhlásilo výzvu na predloženie cenovej ponuky zákazky: "Univerzálny robot".

  Termín predloženia cenových ponúk je do 18.12.2020 do 15.00 hod.

  Záujemcovia sa môžu zúčasniť predložením potrebných dokumentov uvedených vo výzve.

  Dokumenty:

 • Ukončili sme projekt "Zelená terasa"

  Nám sa naše nové terasy veľmi páčia. A čo Vám? :)

 • Mikuláš na ZŠ Janigova

  Upozorňujeme všetkých žiakov 1. stupňa, že v piatok ráno na Vás pred školou bude čakať Mikuláš.Ten, kto si donesie vianočnú alebo aj obyčajnú ponožku, určite do nej niečo dostane.  

 • Hodina deťom

  Dobrý deň, 

  19.11. sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne. Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak spraviť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 eurá alebo online na hodinadetom.sk. Ďakujeme!

 • Projektová dokumentácia

  Stavebné úpravy v školskej kuchyni ZŠ

  Dňa 02.11.2020 bola vyhlásená zákazka „Projektová dokumentácia: Stavebné úpravy v školskej kuchyni ZŠ" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 10.11.2020 do 09:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

 • Nastúpi vaše dieťa 3.11. na vyučovanie?

  Vážení rodičia žiakov 1. stupňa,

  prosím Vás o označenie nástupu Vášho dieťaťa do školy od 3.11.2020 v práve zverejnenej ankete.

  V prípade, že NENASTÚPI, prosím o oznámenie dôvodu - ešte v pondelok- emailom alebo správou cez EduPage...

  Ak Vaše dieťa NASTÚPI, ste povinní zaslať POTVRDENIE O BEZINFEKČNOSTI. Je k dispozícii v elektronickej podobe s novým textom na EduPage v časti Žiadosti 

  - vyberte si potvrdenie,

  - dopíšte dátum 3.11.2020

  - odošlite

  V prípade, že z vážnych dôvodov nebudeme môcť zahájiť vyučovanie v niektorej triede, budeme Vás o tom ešte v priebehu zajtrajška informovať.

  S pozdravom,

  Mgr. Oravcová

 • Konzultačné hodiny

  V prílohe nájdete rozpis konzultačných hodín jednotlivých učiteľov 2. stupňa určený pre rodičov a žiakov.

  Prosíme, aby ste si online konzultáciu dohodli VOPRED správou cez EduPage. Ďakujeme

 • Organizácia vyučovania od pondelka 26.10.2020

  Vážení rodičia,

  od pondelka 26.10.2020 sa žiaci 2. stupňa našej ZŠ začínajú vzdelávať dištančne. Podrobnosti ohľadne výučby – pre 1. stupeň prezenčnej a pre 2. stupeň dištančnej – zverejníme v nedeľu 25.10. v popoludňajších hodinách.

  Ďakujeme za trpezlivosť.

 • Nové tlačivo o bezinfekčnosti

  Vážení rodičia, podľa aktualizovaného Usmernenia Ministra školstva prípade, že jeho dieťa vymešká viac ako 3 za sebou nasledujúce dni (VRÁTANE VÍKENDU !!!), je rodič povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť nové tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

  Tlačivo je dostupné na vstupe do školy a prikladám ho aj v prílohe.

 • Organizácia činnosti ŠKD

  Ranný klub :          6:00     -     7:20

  Popoludní :     

  Odchod detí    13:00      -     13:15

  Záujmová činnosť    13:15      -     14:00

  Odchod detí    14:00     -     14:15

  Pobyt vonku             14:15      -     15:00

  Odchod detí    15:00     -     15:15

  Príprava na vyučovanie     15:15      -     16:00

  Odchod detí     16:00      -     17:00

   

 • Platby

  Vážení rodičia,

  základná škola zavádza v tomto školskom roku nový spôsob úhrady všetkých platieb. Dôvodom je odbúranie manipulácie s hotovosťou na strane žiaka a aj učiteľa a zároveň umožniť rodičom náhľad do požadovaných a realizovaných platieb za svoje dieťa. K tomuto účelu využijeme systém EduPage. Všetky požadované platby aj s udaným termínom na úhradu uvidíte po prihlásení v EduPage – modul PLATBY.

  POZOR !!!! čísla účtov sú rôzne, variabilný symbol je pre jedného žiaka vždy rovnaký !!!!

 • Záujmové útvary - krúžky

  Vážení rodičia,

  pokyny k záujmovým krúžkom a prihlasovaniu nájdete v nižšieuvedenom linku:

 • Zahájenie školského roka

  Už sa to blíži :)
  Tento školský rok sa začne "trochu inak", musíme byť opatrní a zodpovední. Ale o to viac sa na vás už tešíme :)

 • Pokyny k činnosti ŠKD

  Podrobné pokyny k septembru v ŠKD nájdete v časti Školský klub v ľavom menu našej stránky.

 • Stravovanie

  Vážení rodičia,

  dôležitou informáciou je, že strava - obedy - sú naďalej hradené štátom. Čo však musí rodič a žiak splniť, aby mal na tento príspevok nárok ?

  1. Rodič vyplní a odovzdá záväzný zápisný lístok na daný školský rok. TLAČIVO MÁTE K DISPOZÍCII V PRÍLOHE, PRÍPADNE NA VRÁTNICI V ŠKOLE: Vyplňte ho vopred, žiak ho odovzdá triednej učiteľke 2.9.

  2. Žiak sa v daný deň musí zúčastniť vyučovania.

  3. V prípade, že príde na vyučovanie neskôr - napríklad z dôvodu návštevy lekára - musí to najneskôr do 8:00 nahlásiť vedúcej ŠJ ( prostredníctvom Edu Page, SMS, meilom .... )

  4. Žiaci 1. stupňa nedoplácajú za obedy nič.

  5. Žiaci 2. stupňa doplácajú za 1 obed 0,03 €, čo je v prepočte 6,00 € na celý školský rok. O výške poplatku sa dozviete na Edu Page v časti : Komunikácia / Platby/ Moje platby.

  6. Prevzatie stravy musí žiak označiť čipom - čip slúži na identifikáciu stravníka a je nutné ho mať pri každom odobratom obede.

  Čo nás veľmi mrzí, je skutočnosť, že z organizačných dôvodov MUSÍME POZASTAVIŤ poskytovanie MLIEČNEJ DESIATY. Nie je možné poskytnúť túto službu cca 200 žiakom v priebehu 20 minút počas veľkej prestávky a zároveň dodržať nariadenia RÚVZ - nemiešať žiakov z rôznych skupín.Akonáhle nám to situácia umožní, poskytovanie desiaty obnovíme, o čom vás budeme včas informovať.

  S pozdravomMgr. Edita Oravcová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Janigova 2, Košice
  Janigova 2
  040 23 Košice
 • 055/6434277

Mapa