Navigácia

 • Lyžiarsky výcvik Drienica

  Do galérie Lyžiarsky výcvik Drienica boli pridané fotografie.

 • MEDZINÁRODNÝ DEŇ DAROVANIA KNÍH

  14. februára okrem Dňa sv. Valentína oslavujeme aj Medzinárodný deň darovania kníh. Hlavná myšlienka tohto projektu je: "Daruj knihu, my ju posunieme." Deti z ŠKD pani vychovávateľky Pristášovej sa v spolupráci so školskou knižnicou do tejto zbierky darovania kníh zapojili. Celý týždeň nosili knihy do školy, ktoré poputujú do detských nemocníc a domovov. V pondelok sme tieto knihy odovzdali pani knihovníčke do našej školskej knižnice. Bola veľmi milo prekvapená z množstva krásnych kníh, ktoré naše deti s dobrým pocitom darovali iným deťom. Všetkým, ktorí sa zapojili do tejto zbierky patrí veľká vďaka.

  Do galérie MEDZINÁRODNÝ DEŇ DAROVANIA KNÍH boli pridané fotografie.

 • Lyžiarsky výcvik Drienica

  Do galérie Lyžiarsky výcvik Drienica boli pridané fotografie.

 • Lyžiarsky výcvik Drienica

  Naši siedmaci od dnes vymenili školské lavice za lyže. Tu v škole im len tíško závidíme a prajeme im krásne počasie, kopu snehu a hlavne dobrú lyžovačku :)

  Do galérie Lyžiarsky výcvik Drienica boli pridané fotografie.

 • Duálne vzdelávanie

  V rámci projektu Duálne vzdelávanie sa žiaci 9:B triedy zúčastnili ochutnávky povolaní v hoteli Double Tree by Hilton v Košiciach. Oboznámili sa s chodom hotela,s rôznymi povolaniami  v hoteli, vyskúšali si spôsoby stolovania a dokonca pomáhali ustlať  postel na hotelovej izbe.

  Do galérie Duálne vzdelávanie boli pridané fotografie.

 • Turistický krúžok

  Členovia turistického krúžku sa vybrali spoznávať krásy Spiša. Tentokrát   sme objavili ľadopád s názvom Šikľavá skala  a potom sme sa vybrali k ďalšej prírodnej zaujímavosti  a to ku Markušovskému skalnému hríbu. Aj  keď miestami bola trasa mierne náročná, výlet sa vydaril. Už sa tešíme na ďalšiu túru. 

  Do galérie Turistický krúžok boli pridané fotografie.

 • Vyhodnotenie súťaží v ŠKD

  V ŠKD sa 13.2. uskutočnilo vyhodnotenie celoročných súťaží s názvom a umiestnením: 

  1. O najčistotnejšie oddelenie: 1.miesto - 2.odd. p.vych.Riková, 2.miesto - 1.odd. p.vych.Trembecká, 3.miesto- 6.odd. p.vych.Eibenová 

  2. Zlatá vareška: 1.miesto - 1.odd. p.vych Trembecká, 2.miesto- 2.odd., 4.odd., 6.odd. (p.vych. Riková, Nagyová, Eibenová), 3.miesto- 5.odd., 3.odd. (p.vych. Bardelčíková, Pristášová)

  3. O najlepšie detské srdiečko: 1.odd.- Samko Patrik, Angelika Hirjaková, 2.odd.- Tobias Tran Van, Alžbetka Gajdošová, 3.odd.- Peťka Kačmárová, Maťko Hopko, 4.odd.- Lukáš Pataki, Nicolas Badžo, 5.odd.- Sára Bacchetti, Lenka Vrábelová, 6.odd.- Lukáš Kuzma, Miška Basošová

  Blahoželáme!

  Do galérie Vyhodnotenie súťaží v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Prerušenie vyučovania

  Vedenie Základnej školy oznamuje, že chorobnosť žiakov opakovane presiahla hranicu 30% . Z uvedeného dôvodu, na základe Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R a Prevádzkového poriadku ZŠ Janigova 2, zo dňa 3.5.2015 prerušujem vyučovanie v trvaní

  od 28. januára do 31. januára 2020.

   

  Mgr. Edita Oravcová, RŠ

  Po celú dobu prerušenia vyučovania je mimo prevádzky aj ŠKD a školská jedáleň. Nakoľko v pondelok 3.2. sú polročné prázdniny, nástup do školy je v utorok 4.2.2020. V tento deň žiaci dostanú aj výpisy známok za 1. polrok.

 • Poď sa zahrať na školáka

  Milí predškoláci, príďte si vyskúšať naozajstné učenie. 4 stretnutia, 4 zábavné hodiny a pre Vás, rodičov, 4 témy kde odpovieme na Vaše otázky. ( vzdelávanie - školský klub a záujmová činnosť - zápis do 1. ročníka - školské stravovanie )

 • Turistický krúžok

  V sobotu sa členovia Turistického krúžku vybrali spoznávať krásy zimného Slovenského raja.

  Napriek chladnému počasiu  sa túra na Tomášovský výhľad vydarila a všetci sa vrátili domov plný nových zážitkov.

   

  Do galérie Turistický krúžok boli pridané fotografie.

 • Vianočná kaviareň

  Veľká vďaka režisérkam, učiteľom a deťom za program, rodičom a hosťom za skvelú atmosféru. Želáme Vám krásne a pokojné vianočné sviatky, prežite ich v šťastí a radosti.

  Do galérie Vianočná kaviareň boli pridané fotografie.

 • Prehadzovaná - dievčatá

  Naše dievčatá získali 2.miesto v súťaži v prehadzovanej o Pohár miestnej časti KVP. Pohár a pekné tričká pre školu vybojovali tieto dievčatá: Karin Kupková, Marína Marčišinová, Miriam Kálmanová z 8.A, Karin Kohoutková, Karin Cisková, Sára Kotelesová, Sofia Honschová, Natália Šafranková, Tamara Ležáková z 8.B a Saša Strončeková zo 7. A.

  Všetkým dievčatám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Do galérie Prehadzovaná - dievčatá boli pridané fotografie.

 • Trhy + Moja mama pečie najlepšie

  Chcete predstaviť svoju zručnosť, nápad, zviditeľniť firmu ? Prihláste sa na zsjanigova@centrum.sk do 10. 12. Napíšte svoje meno a druh tovaru alebo služby.

  Zároveň sa môžete zapojiť do súťaže Moja mama pečie najlepšie. Pre výhercu je pripravená zaujímavá cena :)  Hotové vianočné pečivo bude preberať pani Michalicová najneskôr 12.12. do 15:30 hod.

 • Florbal - súťaž

  Tento týždeň sa naši druhostupniaci zúčastnili florbalového turnaja o pohár starostu KVP na ZŠ Drabova. Viedli si nad očakávanie dobre a po bojovných výkonoch obsadili konečne 2. miesto. Blahoželáme!

  Do galérie Florbal - súťaž boli pridané fotografie.

 • Literárny kvíz v ŠKD

  Deti 2.- 4.ročníka sa dňa 21.11. zúčastnili na literárnom kvíze pod vedením p.vych. Rikovej. Ich schopnosti a vedomosti zameranè na čítanie s porozumením, hádanky a osemsmerovky boli také dobré, že všetci sa umiestnili na prvom mieste. Za tento výkon ich potešila sladká odmena.

  Do galérie Literárny kvíz v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Dotácia na učebné pomôcky

  Vážení rodičia,

  v prípade, že chcete požiadať o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností na učebné pomôcky pre 2. polrok šk.roka 2019/2020, žiadame Vás o predloženie príslušného potvrdenia z ÚPSVaR Popradská 74 Košice, najneskôr do 13.12.2019. V opačnom prípade Vám dotácia nebude poskytnutá.

  Za porozumenie ďakujeme.

 • Riaditeľské voľno

  Na základe §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka v znení neskorších predpisov, z dôvodu organizačného zabezpečenia celoštátneho testovania piatakov T-5 2019,

   

  udeľujem dňa 20. novembra 2019 žiakom základnej školy

  riaditeľské voľno.

  ŽIACI 5. ROČNÍKA SA POVINNE ZÚČASTNIA TESTOVANIA 5

  Nárok na obed majú iba žiaci 5. ročníka.

   

  Mgr. Edita Oravcová, RŠ

  ZŠ Janigova 2

  040 23 Košice

   

   

 • Janigovská kvapka krvi

  Milí rodičia, známi, priatelia, ak máte chuť pridať sa k nám, čakáme Vás 26. novembra 2019 od 8:00 v ZŠ Janigova 2. Pomáhajme a buďme vzorom spoločne :)

  Janigova - silná škola !!!

 • Domestos pre školy

  Vážení rodičia, škola sa zapojila do projektu "Domestos pre školy".   Vaše deti spolu s pani vychovávateľkami plnia rôzne zábavné úlohy. Do projektu je potrebné zapojiť aj rodičov, preto ak chcete pomôcť škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje kliknite na :

  https://www.domestospreskoly.sk/pro-rodice

  kde sa dozviete všetko potrebné.  Koordinátorkou projektu je pani vychovávateľka Františka Trembecká.  Vopred ďakujeme za spoluprácu. 

 • Virtuálne vyučovanie

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Janigova 2, Košice
  Janigova 2
  040 23 Košice
 • 055/6434277

Mapa