Navigácia

 • Konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov

  Vážení rodičia,

  každý pedagogický a odborný zamestnanec si vyčlenil pre rodičov a žiakov konzultačné hodiny (online resp. cez EduPage) ohľadne vzdelávania. KONKRÉTNY ĆAS SI, PROSÍM, DOHODNITE VOPRED prostredníctvom správy cez EduPage, aby sa vám vyučujúci mohol plne venovať.

  Konzultačné hodiny

 • 27. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

 • Online vzdelávanie

  20.4. sme začali komunikovať s našimi žiakmi online - konečne sa vidíme, počujeme a je nám veselšie Online vzdelávanie - Obrázok 2 Online vzdelávanie - Obrázok 3 Online vzdelávanie - Obrázok 4. Vzájomne si pomáhame odstrániť technické chybičky. Vôbec nám nevadí keď zašteká domáci miláčik alebo prebehne mladší súrodenec. Vzhľadom na kladné odozvy zo strany všetkých zúčastnených - rodičov, žiakov aj učiteľov je našou snahou vo vzdelávaní takouto formou pokračovať čo najviac. 20.4. sme začali komunikovať s našimi žiakmi online - konečne sa vidíme, počujeme a je nám veselšie :) :) :) . Vzájomne si pomáhame odstrániť technické chybičky. Vôbec nám nevadí keď zašteká domáci miláčik alebo prebehne mladší súrodenec. Vzhľadom na kladné odozvy zo strany všetkých zúčastnených - rodičov, žiakov aj učiteľov je našou snahou vo vzdelávaní takouto formou pokračovať čo najviac.

 • 20. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

 • 15. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

 • 5. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

 • 30. 3. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

 • Máte záujem zapísať svoje dieťa k nám?

  Zápis sa momentálne uskutočňuje výlučne formou ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

   

  Termín fyzického zápisu BEZ PRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA zverejníme akonáhle nás bude o ňom náš zriaďovateľ informovať

    

 • Dôležitý oznam

  Na základe ROZHODNUTIA ministra školstva výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa :

  a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

  b)mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení ( ŠKD a ŠJ) od 30. marca 2020 do odvolania;

  Mgr. Edita Oravcová, riaditeľka školy

 • Neviete už čo navariť ?

  Od pondelka 30.3. budeme v časti Tipy ČO NAVARIŤ zverejňovať tipy na varenie aj receptúrami. 

  Dáte sa inšpirovať?

 • Poďakovanie

  Vážení rodičia, milí žiaci, dovoľujem si úprimne poďakovať všetkým zodpovedným rodičom a žiakom, ktorí reagovali na našu výzvu na overenie aktívneho spojenia cez EduPage. Ďakujem za prejavenú spokojnosť s našou prácou a verím, že spolupráca sa bude ešte vylepšovať. Všetci sa snažíme v maximálnej miere nahradiť žiakom vyučovanie a sme radi, že nám v tejto snahe pomáhate. S akýmikoľvek návrhmi a pripomienkami k výučbe sa obráťte na vyučujúce alebo priamo na mňa cez EduPage správu.

  Prajem nám všetkým pevné zdravie a veľa trpezlivosti pri domácej výučbe. 

  RNDr. Daniela Blašková, zást. riaditeľky školy.

 • ALFBOOK zadarmo

  Radi by sme Vám pomohli s výučbou žiakov doma vzhľadom na vzniknutú situáciu u nás aj vo svete vzhľadom na vzniknutú situáciu u nás aj vo svete. Firma Interaktívna škola s r.o. poskytuje všetkým žiakom aj rodičom prístup zadarmo ku všetkým interaktívnym úlohám a testom, ktoré pokrývajú učivo základnej školy na portáli Alfbook.

  Prístup je okamžitý. Na úlohách môžu žiaci pracovať na všetkých typoch zariadení.

 • Rady školského psychológa pre rodičov žiakov

 • Návod ako nájsť priložené súbory v edupage

  Milí rodičia, nakoľko viacerí vyučujúci budú zadávať k učivu nejaký potrebný dokument, pracovný list, prípadne prezentáciu, pre uľahčenie Vám ponúkame návod ako sa k prílohe dostať v priloženom dokumente nižšie. Ďalšia možnosť, je dokument pripojený priamo v domácej úlohe (v časti Úlohy stačí kliknúť na "prehrať online") alebo poslať ho ako prílohu správy.

  Navod_ako_otvorit_prilozene_subory_v_eupage.docx

  Upozorňujeme Vás, že toto je len jeden zo spôsobov, ako sprístupniť dokument - ďalšia možnosť je priložiť ho priamo do domácej úlohy alebo do správy poslanej cez EduPage.

 • Dôležitý oznam

  Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky bude prevádzka školy prerušená v termíne od 16.3.2020 do 27.3.2020.

  Od pondelka 16.3. je každý žiak povinný sledovať EduPage a zodpovedne plniť zadané úlohy.

 • Z dôvodu preventívnych opatrení krízový štáb mesta Košice rozhodol o ZATVORENÍ všetkých škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta v dňoch 13.3.2020 (piatok) a 16.3.2020 (pondelok).

  Nejedná sa o prázdniny. Prerušenie vyučovania je z dôvodu zabránenia šíreniu prenosných chorôb a ochrane zdravia.  Vzdelávanie bude pokračovať v domácom prostredí. Nariaďujem všetkým žiakom sledovať informácie na stránke školy. Zároveň každý žiak bude pravidelne plniť úlohy z jednotlivých predmetov podľa rozvrhu hodín. Úlohy budú zadávať a zverejňovať všetci vyučujúci na Edupage v časti triedna kniha – domáce úlohy.

  Vyzývam všetkých, aby k plneniu úloh pristupovali riadne a zodpovedne.

   Zároveň Vás vyzývam aby ste nenavštevovali nákupné centrá, nezhromažďovali sa vo veľkých skupinách, pravidelne si umývali ruky a dodržiavali všetky hygienické zásady.  

  O ďalšom postupe Vás budeme informovať na našich stránkach.

  Mgr. Edita Oravcová, RŠ

 • Usmernenia voči šíreniu prenosných ochorení

  Vážení rodičia,

  na tomto mieste budeme priebežne zverejňovať všetky usmernenia a nariadenia zamerané proti šíreniu prenosných ochorení, ktoré sú pre našu školu relevantné:

  11.3.2020     MŠVVaŠ: Usmernenie koronavirus 3

  9.3.2020      MŠVVaŠ: Usmernenie 2 koronavirus

  8.3.2020      ZŠ Janigova: Usmernenie RŠ

  6.3.2020      MMK: Opatrenia_-_šírenie prenosných ochorení 

  28.2.2020    MŠVVaŠ: Usmernenie koronavirus


 • 9. 3. 2020

  Aktualizovali sme modul Zápis do 1. ročníka

 • Poď sa zahrať na školáka - ZRUŠENÉ

  Vážení rodičia, na základe Nariadenia MMK zo dňa 9.3. sme nútení zrušiť na dnes plánovanú akciu Poď sa zahrať na školáka. Rušia sa všetky hromadné akcie pre verejnosť organizované v školských zariadeniach s platnosťou do odvolania.

  Všetky informácie ohľadne zápisu do prvého ročníka nájdete veľmi podrobne popísané na našej stránke školy v časti Zápis už dnes večer.

 • Poď sa zahrať ...

  Vážení rodičia budúcich prváčikov!

  V poradí tretie stretnutie (9.3.2020) venujeme legislatíve súvisiacej so zápisom do prvého ročníka a elektronickej prihláške. Zároveň Vás povodíme po odborných učebniach. Vašim deťom sa bude tentokrát venovať pani učiteľka Evička a pán učiteľ Peťo :)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Janigova 2, Košice
  Janigova 2
  040 23 Košice
 • 055/6434277

Mapa