Navigácia

 • Informácia pre rodičov žiakov - ALERGIKOV

  Pravidlá, ktoré boli nastavené v júni - na konci školského roka - platia aj od 2.9.2020. To znamená, že zákonný zástupca predloží škole akékoľvek lekárske potvrdenie o tom, že jeho dieťa je v sledovaní alergológa. TEN, KTO TOTO POTVRDENIE UŽ V JÚNI PREDLOŽIL - NOVÉ nosiť NEMUSÍ !!!

  Rozdiel oproti predchádzajúcemu obdobiu je v tom, že v júni o prítomnosti žiaka na vyučovaní rozhodoval zákonný zástupca - od 2.9. je prítomnosť žiaka na vyučovaní POVINNÁ.

  Mgr. Edita Oravcová

 • Časy zvonenia počas kráteného vyučovania

  1.hodina    8:00 - 8:35

  malá prestávka    8:35 - 8:45

  2. hodina   8:45 - 9:20

  veľká prestávka   9:20 - 9:40

  3. hodina   9:40 - 10:15

  malá prestávka   10:15 - 10:25

  4. hodina   10:25 - 11:00

  malá prestávka   11:00 - 11:10

  5. hodina 11:10 - 11:45

  malá prestávka   11:45 - 11:55

  6. hodina   11:55 . 12:30

  malá prestávka   12:30 - 12:40

  7. hodina   12:40 - 13:15

  malá prestávka   13:15 - 13:25

  8. hodina    13:25 - 14:00

   

 • Čo nakúpiť do školy ?

  Pomôcky pre 1. a 2. stupeň nájdete v priloženom súbore na osobitných hárkoch (vyberte si v spodnej časti).

 • Prihláška na obedy do školskej jedálne

  Vážení rodičia, už teraz máte možnosť prihlásiť svoje dieťa na obedy do školskej jedálne.

  Vytlačte si priložený dokument a vypísaný a podpísaný nám ho ešte do konca prázdnin môžete doručiť do školy (stačí hodiť do poštovej schránky pri vchode). Vyhnete sa čakaniu prvý školský deň. Jedáleň varí obedy od 3.9.2020.

 • Oznam o vyhlásení zákazky

  Dňa 29.6.2020 bola vyhlásená zákazka „Oprava kanalizácie, strešného zvodu a výmena PVC“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 13.7.2020 do 08:30 hod.

  Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/

 • Dotácia pre deti v hmotnej núdzi

  Prosíme rodičov žiakov, ktorí majú nárok na poskytnutie dotácie na učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdze o doručenie  Potvrdenia o poberaní hmotnej núdze,  z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, najneskôr do 31.07.2020 hospodárke základnej školy, resp. do poštovej schránky umiestnenej pri hlavnom vchode základnej školy. V opačnom prípade základná škola nebude môcť požiadať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o priznanie tejto podpory a žiakovi nebudú učebné pomôcky v školskom roku 2020/2021 objednané.

  Za porozumenie ďakujem.

   

   

 • Nástup do školy od 22.6.2020

  Vážení rodičia, dnes Vám na EduPage došla výzva, aby ste vyjadrili svoj záujem/nezáujem o nástup Vášho dieťaťa do školy od 22.6.2020. 

  Svoj záujem-nezáujem o dochádzku do školy a školské stravovanie máte možnosť vyjadriť len do stredy 17.6.2020 (do polnoci).

  Bližšie informácie zašleme do konca týždňa v správe.

 • Pokyny k príchodu do školy

  Vážení rodičia,

  nakoľko sa na nás obraciate s požiadavkami o podrobnejšie informácie, uvádzame odpovede na Vaše najčastejšie otázky :

  1. VSTUPY DO školy budú na bráne školy označené : PRE ŽIAKOV 1. - 2. ROČNÍKA - dolný vchod, PRE ŽIAKOV 3. - 5. ROČNÍKA - horný, hlavný vchod.

  2. VÝCHOD ZO školy : PRE ŽIAKOV 1. - 4. ROČNÍKA - dolný vchod, PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA - horný, hlavný vchod.

  3. KAŽDÝ DEŇ musí prísť do školy KAŽDÝ ŽIAK v sprievode SPREVÁDZAJÚCEJ OSOBY, ktorá počká, kým žiak neabsolvuje ranný filter. SPREVÁDZAJÚCA OSOBA nemusí byť dospelá, má to byť osoba žijúca s dieťaťom v spoločnej domácnosti.

  4. V PRVÝ DEŇ nezabudnúť predložiť ČESTNÉ VYHLÁSENIE.

  5. Ak ide o žiaka s ALERGIOU, predložiť V PRVÝ DEŇ o tom AKÝKOĽVEK DOKLAD od alergológa - AJ NEAKTUÁLNY DÁTUM .

  6. Žiakov ODCHÁDZAJÚCICH z ŠKD s DOPROVODOM - privedie pred dolný vchod SLUŽBU KONAJÚCI ZAMESTNANEC

   

   

   

  Mgr. Edita Oravcová, RŠ

  ZŠ Janigova 2

 • Vážení rodičia,

  V súvislosti s otvorením školy od 1.6.2020 Vám oznamujeme nasledovný postup :

   

  1. Na základe usmernenie zriaďovateľa - mesta Košice bude určený čas prevádzky školy, ktorý bude obmedzený na max 9 hodín.

  2. Následne budeme zisťovať záujem zákonných zástupcov/rodičov - o  prítomnosi dieťaťa na vzdelávaní v škole.
  3. Pre žiakov 6. - 9. ročníka bude pokračovať dištančné vzdelávanie podľa stanoveného rozvrhu.

   

  4. Pre žiakov 1. - 5. ročníka, ktorí ostávajú v domácom prostredí, rovnako pokračuje dištančné vzdelávanie - o novom rozvrhu Vás budeme následne informovať.

   

  Čoskoro sa ozveme s ďalšími informáciami, preto Vás prosíme o pravidelné sledovanie stránky školy a správ zasielaných prostredníctvom EduPage.

   

   S pozdravom,

   

  Mgr. Edita Oravcová, RŠ

   

 • Sme stále spolu ... ukážme to !

  Aj keď sa vidíme cez obrazovky, veľmi nám chýbate. Škola bez vás je veľmi tichá a smutná. Spolu však zvládneme neľahké obdobie. Prečo ? Lebo spoločne tvoríme „Silnú školu!!!“
  Spolupatričnosť máte možnosť prejaviť prezentáciou loga školy – ak ste z trička alebo mikiny už vyrástli, prípadne chcete zmeniť farbu alebo vybrať si niečo celkom nové z rozšírenej ponuky, kliknite na : https://www.kraloveskoly.cz/janigova/

  Po prihlásení do eshopu sa prepnite na EUR (vpravo hore). Ak si chcete podrobnejšie pozrieť, aká veľkosť je pre vás tá najvhodnejšia, prezrite si prirovnanie k jednotlivým postavám: https://schoolsunited.cz/velikosti
   

 • 11. 5. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

 • Potrebujete pomoc psychológa?

  Využite ponuku na online poradňu našej školskej psychologičky.

  Online poradňa

 • Konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov

  Vážení rodičia,

  každý pedagogický a odborný zamestnanec si vyčlenil pre rodičov a žiakov konzultačné hodiny (online resp. cez EduPage) ohľadne vzdelávania. KONKRÉTNY ĆAS SI, PROSÍM, DOHODNITE VOPRED prostredníctvom správy cez EduPage, aby sa vám vyučujúci mohol plne venovať.

  Konzultačné hodiny

 • 27. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

 • Online vzdelávanie

  20.4. sme začali komunikovať s našimi žiakmi online - konečne sa vidíme, počujeme a je nám veselšie . Vzájomne si pomáhame odstrániť technické chybičky. Vôbec nám nevadí keď zašteká domáci miláčik alebo prebehne mladší súrodenec. Vzhľadom na kladné odozvy zo strany všetkých zúčastnených - rodičov, žiakov aj učiteľov je našou snahou vo vzdelávaní takouto formou pokračovať čo najviac. 20.4. sme začali komunikovať s našimi žiakmi online - konečne sa vidíme, počujeme a je nám veselšie :) :) :) . Vzájomne si pomáhame odstrániť technické chybičky. Vôbec nám nevadí keď zašteká domáci miláčik alebo prebehne mladší súrodenec. Vzhľadom na kladné odozvy zo strany všetkých zúčastnených - rodičov, žiakov aj učiteľov je našou snahou vo vzdelávaní takouto formou pokračovať čo najviac.

 • 20. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

 • 15. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

 • 5. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

 • 30. 3. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

 • Máte záujem zapísať svoje dieťa k nám?

  Zápis sa momentálne uskutočňuje výlučne formou ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

   

  Termín fyzického zápisu BEZ PRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA zverejníme akonáhle nás bude o ňom náš zriaďovateľ informovať

    

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Janigova 2, Košice
  Janigova 2
  040 23 Košice
 • 055/6434277

Mapa