Navigácia

 • Usmernenie k nástupu žiakov do školy od 1. 3. 2021

  Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania  RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva  č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ MS a ZŠ od 1.3.2021

  obnovuje :

  a) školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni,

  b) prevádzku školských klubov detí  a  zariadení školského stravovania pre žiakov uvedených v bode a) 

  Na základe uvedeného sa mení spôsob vzdelávania žiakov ZŠ Janigova 2 nasledovne :

  1. Žiaci 1. stupňa  nastupujú do školy

  - vzdelávať sa budú podľa riadneho rozvrhu

  - podmienkou je negatívny test nie starší ako 7 dní zamestnancov školy a jedného zákonného zástupcu, ktorý žije v spoločnej domácnosti so žiakom

  - preukazovanie negatívneho testu zákonného zástupcu sa realizuje podpísaním čestného prehlásenia prostredníctvom EduPage

  2.  Žiaci 2. stupňa sa naďalej vzdelávajú dištančne

              - podľa upraveného rozvrhu

  3. Do školy môžu nastúpiť žiaci 2. stupňa, ktorí nemajú podmienky vzdelávať sa dištančne v domácom prostredí

              - podmienkou je negatívny test žiaka

            - preukazovanie negatívneho testu žiaka sa realizuje podpísaním čestného prehlásenia prostredníctvom EduPage

  4. Žiaci, ktorí sa od 1.3.2021 budú vzdelávať v škole, majú nárok na obed v školskej jedálni.

  5.Pre žiakov 1. stupňa, je k dispozícii ŠKD, ktorý bude v riadnom režime.

   

  Zároveň upozorňujem zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa, že v prípade ak sa rozhodnete ponechať dieťa od 1.3.2021 doma, bude sa musieť vzdelávať v domácom prostredí na základe sledovania prebratého učiva v elektronickej  triednej knihe a vypracovávania zadaní, ktoré mu budú zasielať jednotliví vyučujúci. Takýto žiak, bude mať neprítomnosť na riadnom vyučovaní ospravedlnenú. Budú však naďalej priebežne hodnotené jeho vzdelávacie výsledky samoštúdia v domácom prostredí.

  V prípade, že žiak nebude plniť zadané úlohy, v priebehu 5 pracovných dní, bude to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Vedenie školy je v tomto prípade povinné kontaktovať ÚPSVaR a hlásiť zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

  Ak toto zanedbávania PŠD prekročí 15 dní, žiak bude z predmetu komisionálne skúšaný.

 • Elektronická prihláška

  Vážení rodičia, 

  sprístupnili sme pre vás Elektronickú prihlášku na zápis do 1. ročníka.

  Nájdete ju v hornom menu :)

 • Pomôžte Romanke vyhrať - lajkujte jej pokus :)

  Počas dištančnej výučby nám Romanka Morovská (7.A) predstavila svoj domáci experiment na topenie látok. Zdokumentovala ako, resp. pri akej teplote sa topí parafín.

  Súťaž Zachyť energiu 2021 - vyhrávajú tri videá a tri fotky s najväčším počtom "lajkov" na Facebooku a Instagrame.

  Lajkujte priamo obrázok z priloženého linku !!!

  https://www.facebook.com/DokazToVoVSE/Topenie parafínu

 • V Geografickej olympiáde máme 1. miesto

  Aj v čase dištančného vzdelávania sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády a dokázali, že sú výborní :

  V kategórii 6.-7. ročník

  Romanka Morovská (7.A) - 1. miesto

  Filip Seliga (7.A) - úspešný riešiteľ (12. miesto)

  V kategórii 8.-9. ročník

  Janka Perháčová (8.B) - úspešný riešiteľ (11. miesto)

  Blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov :)

   

 • Oznámenie o priebehu vyučovania od 8.2.2021

  Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov , že na základe

   

  Príkazu primátora mesta Košice č. 8/2021 na vykonanie záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

   

  sa podľa  odporúčania RÚVZ so sídlom v Košiciach, odporúčania Bezpečnostnej rady okresu Košice a odporúčania  Krízového štábu mesta Košice sa na území mesta neobnovuje prevádzka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice s výnimkou materských škôl, školských klubov detí určených pre zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

  Zhrnutie :

  1. stupeň         pokračuje v domácom, on-line vzdelávaní

  2. stupeň         pokračuje v domácom, on-line vzdelávaní

              Všetci žiaci sa riadia kráteným rozvrhom hodín , uverejneným na stránke školy.

  Prevádzka ŠKD je v činnosti tak, ako doteraz – pre žiakov 1. stupňa, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre, prípadne pre žiakov, ktorých rodičia musia chodiť do zamestnania.

  Pre prítomných žiakov v ŠKD je k dispozícii stravovanie v školskej jedálni.

  Prevádzka ŠKD je od 6:00 do 17:00.

  Prosím, aby zákonný zástupca žiaka, ktorý príde 8.2.2021 do ŠKD zaslal prostredníctvom EduPage   „Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.“   Aj tí, ktorí chodili doteraz.

                                                                                                                                                                                             Mgr. Edita Oravcová

                                                                                                   riaditeľka školy

 • Šťastné a veselé ...

 • Celoplošné skríningové testovanie 21.1. – 24.1.2021

  Vážení rodičia,  aj v nasledujúcich dňoch bude v priestoroch školy zriadené odberové miesto na testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID 19. 

   

  Pre urýchlenie procesu evidencie Vašich osobných údajov mesto Košice spustilo mobilnú

  e-Registráciu na testovanie, ktorú nájdete na stránke mesta : https://www.kosice.sk/sk

   

   Na hornej lište  - v pohybujúcich sa obrázkoch si počkajte na tento :

   

  Po kliknutí naň, sa Vám objaví  stránka, na ktorej treba kliknúť na vyznačené políčko :

  Následne zadajte Vaše mobilné telefónne číslo, počkajte na kód v SMS a pokračujte podľa inštrukcií – vypíšete formulár s vašimi osobnými údajmi.

    

  POZOR :  nie je to OBJEDNÁVKOVÝ  SYSTÉM  ale REGISTRAČNÝ  !!!   Nezaručí Vám objednanie sa na konkrétny deň a hodinu na testovanie.     Určite majte pri sebe OP a mobilný telefón.

   

  Zaregistrovať sa do tohto systému nie je povinné. Prináša však niekoľko výhod :

  1.  Pri Vašom príchode na ktorékoľvek odberné miesto v Košiciach stačí predložiť OP.  V evidencii už vaše údaje budú.

  2.  Výsledok testu Vám bude automaticky zaslaný aj SMS správou. 

   

  Upozorňujem, že výsledok testu bude vydávaný aj v tlačenej podobe.

   

  Harmonogram testovania :

  Štvrtok 21.1.     16:00 – 20:00                                Sobota 23.1.     09:00 – 17:00

  Piatok   22.1.     16:00 – 20:00                                Nedeľa 24.1.     09.:00 – 17:00

 • Pytagoriáda - naši najlepší ...

  Dňa 9.12.2020 a 10.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže „ PYTAGORIÁDA“ pre žiakov 3. a 4. ročníka klasickou papierovou formou v škole a žiakov 5. až 8. ročníka online.

  Úspešnými riešiteľmi sú:

  3.ročník   Daniel Gordiak –   III.A         21 b

                   Darius Turis      -     III.A        20 b

                   Daniel Gajdoš   -     III.A        20 b

                   Dorota Jandel   -      III.C        16 b

  4.ročník   Martin Szczecina  -  IV.A       21 b

                   Viki Vojtašková     -  IV.B        19 b

  5.ročník  Anna Čajbíková     -  V.B          17 b

                  Šimon Nič               -  V.B          15 b

                  Lenka Šimková      -  V.A          13 b    

  6.ročník  Boris Sitáš             -   VI.B        18 b

                  Peter Szaffko        -   VI.B         15 b

                  Lukáš Vojtaško     -   VI.A        13 b

                  Zuzana Kollárová  -  VI.A        10 b

  7.ročník Romana Morovská-  VII.A       17 b

  Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole v apríli.

   

   

   

 • Ďalšie kolo testovania v škole

  Oznamujeme Vám, že priamo v škole bude aj tento víkend zriadené odberové miesto, ktoré môžete využiť na bezplatné testovanie na COVID 19.

 • Prieskum trhu - Univerzálny robot

  Základná škola, Janigova 2, Košice dňa 15.12.2020 vyhlásilo výzvu na predloženie cenovej ponuky zákazky: "Univerzálny robot".

  Termín predloženia cenových ponúk je do 18.12.2020 do 15.00 hod.

  Záujemcovia sa môžu zúčasniť predložením potrebných dokumentov uvedených vo výzve.

  Dokumenty:

 • Informácia o nástupe žiakov do školy po vianočných prázdninách

  Na základe pokynov ministra školstva SR a primátora mesta Košice informujem zákonných zástupcov žiakov, že vyučovanie po vianočných prázdninách sa obnovuje nasledovne :

   

  11.1. – 15.1.2021       dištančné vzdelávanie pre žiakov 1. – 9. roč.

                                     Upravený rozvrh pre jednotlivé triedy bude zverejnený na stránke školy

                                 pre žiakov 1.- 4. ročníka umožnený pobyt v škole v prípade, že rodičia  pracujú v krízovej infraštruktúre

  18.1. – 22.1.2021       prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1.-4. roč. – riadny rozvrh

                                     dištančné vzdelávanie pre žiakov 5. – 9. roč. – upravený rozvrh

   od 25.1.2021             prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. – 9. roč. -   v prípade priaznivej situácie    

  O aktuálnej zmene Vás budeme informovať.

   

  Podmienkou vstupu do budovy školy je preukázanie sa negatívnym testom na COVID 19.  Platí to pre všetkých zamestnancov školy, žiakov 2. stupňa a 1 zákonného zástupcu žiaka 2. stupňa.

  Testovanie sa bude realizovať v termínoch :

   

  08.1.   16:00 – 19:00     určené pre širokú verejnosť

  09.1.    09:00 – 17:00    určené pre širokú verejnosť

  10.1.    09:00 – 17:00    určené pre širokú verejnosť

   

  22.1.    16:00 – 19:00

  prioritne určené pre: zamestnancov školy, žiakov 2. stupňa, jedného zákonného zástupcu žiaka 2. stupňa

  23.1.    09:00 – 17:00

  prioritne určené pre: zamestnancov školy, žiakov 2. stupňa, jedného zákonného zástupcu žiaka 2. stupňa

  24.1.    09:00 – 17:00

  prioritne určené pre: zamestnancov školy, žiakov 2. stupňa, jedného zákonného zástupcu žiaka 2. stupňa

   

  V prípade, že o testovanie požiada zákonný zástupca žiaka 1. stupňa (pre seba alebo aj pre dieťa) bude mu to umožnené napriek tomu, že žiaci 1. stupňa sa testovať nemusia.  

  Ak RÚVZ schváli našu žiadosť, odberné miesto bude zriadené na našej škole.

   

                                                                                                Mgr. Edita Oravcová

                                                                                                   riaditeľka školy

 • Ukončili sme projekt "Zelená terasa"

  Nám sa naše nové terasy veľmi páčia. A čo Vám? :)

 • Mikuláš na ZŠ Janigova

  Upozorňujeme všetkých žiakov 1. stupňa, že v piatok ráno na Vás pred školou bude čakať Mikuláš.Ten, kto si donesie vianočnú alebo aj obyčajnú ponožku, určite do nej niečo dostane.  

 • Hodina deťom

  Dobrý deň, 

  19.11. sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne. Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak spraviť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 eurá alebo online na hodinadetom.sk. Ďakujeme!

 • Projektová dokumentácia

  Stavebné úpravy v školskej kuchyni ZŠ

  Dňa 02.11.2020 bola vyhlásená zákazka „Projektová dokumentácia: Stavebné úpravy v školskej kuchyni ZŠ" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 10.11.2020 do 09:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

 • Nastúpi vaše dieťa 3.11. na vyučovanie?

  Vážení rodičia žiakov 1. stupňa,

  prosím Vás o označenie nástupu Vášho dieťaťa do školy od 3.11.2020 v práve zverejnenej ankete.

  V prípade, že NENASTÚPI, prosím o oznámenie dôvodu - ešte v pondelok- emailom alebo správou cez EduPage...

  Ak Vaše dieťa NASTÚPI, ste povinní zaslať POTVRDENIE O BEZINFEKČNOSTI. Je k dispozícii v elektronickej podobe s novým textom na EduPage v časti Žiadosti 

  - vyberte si potvrdenie,

  - dopíšte dátum 3.11.2020

  - odošlite

  V prípade, že z vážnych dôvodov nebudeme môcť zahájiť vyučovanie v niektorej triede, budeme Vás o tom ešte v priebehu zajtrajška informovať.

  S pozdravom,

  Mgr. Oravcová

 • Konzultačné hodiny

  V prílohe nájdete rozpis konzultačných hodín jednotlivých učiteľov 2. stupňa určený pre rodičov a žiakov.

  Prosíme, aby ste si online konzultáciu dohodli VOPRED správou cez EduPage. Ďakujeme

 • Organizácia vyučovania od pondelka 26.10.2020

  Vážení rodičia,

  od pondelka 26.10.2020 sa žiaci 2. stupňa našej ZŠ začínajú vzdelávať dištančne. Podrobnosti ohľadne výučby – pre 1. stupeň prezenčnej a pre 2. stupeň dištančnej – zverejníme v nedeľu 25.10. v popoludňajších hodinách.

  Ďakujeme za trpezlivosť.

 • Nové tlačivo o bezinfekčnosti

  Vážení rodičia, podľa aktualizovaného Usmernenia Ministra školstva prípade, že jeho dieťa vymešká viac ako 3 za sebou nasledujúce dni (VRÁTANE VÍKENDU !!!), je rodič povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť nové tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

  Tlačivo je dostupné na vstupe do školy a prikladám ho aj v prílohe.

 • Organizácia činnosti ŠKD

  Ranný klub :          6:00     -     7:20

  Popoludní :     

  Odchod detí    13:00      -     13:15

  Záujmová činnosť    13:15      -     14:00

  Odchod detí    14:00     -     14:15

  Pobyt vonku             14:15      -     15:00

  Odchod detí    15:00     -     15:15

  Príprava na vyučovanie     15:15      -     16:00

  Odchod detí     16:00      -     17:00

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Janigova 2, Košice
  Janigova 2
  040 23 Košice
 • 055/6434277

Mapa