Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 59/2017 kancelárske potreby s DPH 30.08.2017
Faktúra 1162741351 kniha - didaktika 23,94 s DPH 07.11.2016 ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Oravcová Edita riaditeľka školy 08.11.2016
Zmluva 3229052015 činnosť záujmových útvarov CVČ 855,70 s DPH 01.10.2015 Centrum voľného času Základná škola Mgr. Edita Oravcová riaditeľka školy
Zmluva 3229032019 prenájom priestorov s DPH 13.09.2019 Centrum voľného času ZŠ Janigova 2, Košice Mgr. Oravcová Edita riaditeľka školy
Zmluva 3229032018 nájom nebytových priestorov s DPH 14.09.2018 Centrum voľného času ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Oravcová Edita riaditeľka školy
Zmluva 3229032019 prenájom priestorov s DPH 14.11.2019 Centrum voľného času ZŠ Janigova 2, Košice Mgr. Edita Oravcová riaditeľka školy
Zmluva 3229012015 Zmluva o nájme 347,66 s DPH 01.03.2015 Košické bedmintonové centrum Základná škola Mgr. Edita Oravcová riaditeľka školy
Zmluva 3229022015 Zmluva o nájme 396,22 s DPH 01.03.2015 LIBA ACADEMY 11 Základná škola Mgr. Edita Oravcová riaditeľka školy
Zmluva 3229062018 voľby do orgánov samosprávy obcí 115,36 s DPH 29.10.2018 Mestská časť Košice-Sidlisko KVP ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Oravcová Edita riaditeľka školy
Zmluva 3229012015 Zmluva o výpožičke na účely - referendum o rodine 149,86 s DPH 21.01.2015 Mestská časť Košice-Sidlisko KVP Základná škola Mgr. Edita Oravcová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o bežnom účte 0,00 s DPH 18.12.2015 Prima banka Slovensko, a.s. Základná škola Mgr. Edita Oravcová riaditeľka školy
Zmluva 3229042015 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania s DPH 21.04.2015 Stredisko služieb škole Základná škola Mgr. Edita Oravcová riaditeľka školy
Objednávka 27/2017 nákup mlieko-ml.výr. 132,78 s DPH 16.01.2017 .Millk Agro ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne
Zmluva zmluva o obstaraní zájazdu s DPH 02.12.2015 2.12.2015 ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Oravcová Edita riaditeľka školy
Zmluva 20159046 Sponzorská zmluva 71,00 s DPH 30.12.2015 30.12.2015 ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice Adriana Miklianova vedúca jedálne
Zmluva peňažný dar 49,30 s DPH 10.01.2017 30.12.2015 ZŠ Janigová 2, Košice Mgr. Oravcová Edita riaditeľka školy
Zmluva 0958 Sponzorská zmluva 33,60 s DPH 31.12.2015 31.12.2015 ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice Adriana Miklianova vedúca jedálne
Objednávka 143/2020 hry pre deti 996,47 s DPH 18.12.2020 4Leaders, s.r.o. ZŠ Janigova 2, Košice Mgr. Oravcová Edita riaditeľka školy
Faktúra 967690 hry pre deti 996,42 s DPH 18.12.2020 4Leaders, s.r.o. ZŠ Janigova 2, Košice Mgr. Oravcová Edita riaditeľka školy 18.12.2020
Faktúra 2071155857 hry pre deti 996,47 s DPH 143/2020 21.12.2020 4Leaders, s.r.o. ZŠ Janigova 2, Košice Mgr. Oravcová Edita riaditeľka školy 18.12.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10461

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa