Navigácia

OZ Talentárium OZ Zelené srdce

2 % dane

OZ Talentárium

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_2021.pdf

Vážení rodičia,

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane v prospech občianskeho združenia Talentárium, ktoré pracuje pri ZŠ Janigova v Košiciach a jeho predmetom je ochrana a podpora vzdelávania mládeže. K poskytnutiu dane je potrebné v príslušných tlačivách vyplniť nasledovné údaje:

  • vyžiadať si u svojho zamestnávateľa potvrdenie o zaplatení dane
  • vyplniť vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane, kde v časti Údaje o prijímateľovi uvediete:

Obchodné meno alebo názov: Talentárium

Sídlo: Janigova 2, 04023 Košice

Právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo organizácie /IČO/: 31263810

- obidva vyplnené formuláre zaslať na daňový úrad, pod ktorý spadá Váš zamestnávateľ:

  Vopred Vám ďakujeme za Váš príspevok. O jeho využití budeme informovať prostredníctvom plenárnych zasadnutí ZR.

V prípade záujmu si môžete o potrebné tlačivo požiadať školu.

 

Mgr. Edita Oravcová

                riad. školy a predseda obč. združenia

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa