Navigácia

Školský žiacky parlament

Plán Práce

Plán práce ŠŽP na školský rok

                                                              2018 – 2019 

September  :         Úvodné stretnutie

Oboznámenie sa so Štatútom a plánom práce žiackej školskej rady na

školský rok 2018 - 2019

                                    Voľba predsedníctva a komisií žiackej školskej rady

                                   Projekt eTwinning : Prezentácia školy

                                   Vyhlásenie súťaže o „Naj triedu“

 

Október      :         Imatrikulácia prvákov

                                   Umiestnenie Schránky dôvery

Zber papiera

                                   Brigáda na úpravu „Predzáhradky, ktorá učí“

                                   Schránka dôvery

                             

November   :         Príprava Vianočnej kaviarne

                                   Propagácia rodičovských trhov

                                   Schránka dôvery

                                   Projekt  EKO ALARM

Projekt eTwinning : Škola pred 100 rokmi

 

 December  :         Hviezdne želania

                                   Vianočná kaviareň

Rodičovský trh

Zimná výzdoba tried, súťaž o najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu a

vianočný stromček

Vyhodnotenie súťaže „Naj trieda“

 

Január        :         Triedenie odpadu v ZŠ

                                   Vyhodnotenie dodržiavania pravidiel v oddychových zónach

                                   Schránka dôvery

 

 Projekt eTwinning : Videokonferencia

 

Február      :         Valentínska pošta

                                          Projekt eTwinning : Preklad českej povesti do slovenčiny

Schránka dôvery

 

Marec         :         Knižná burza

                                   Jarná výzdoba tried – súťaž

Stretnutia s budúcimi prvákmi : Poď sa zahrať na školáka

Schránka dôvery

 

Apríl           :         Deň narcisov 

                                   Deň Zeme : výsadba letničiek v „Predzáhradke, ktorá učí“

                                   Schránka dôvery

 

Máj             :         Týždeň modrého gombíka

                                   Projekt eTwinning : tvorba slovníčku Čj/Sj/Aj/Nj/Rj                                                            Schránka dôvery

Čitateľský maratón v spolupráci so školskou knižnicou

 

Jún              :         Zber papiera

                                   Schránka dôvery

                                   Vyhodnotenie činnosti v školskom roku 2018 - 2019

                                  

 

- Zasadnutia všetkých členov – 2x mesačne.

- Pravidelná kontrola Schránky dôvery.

- Prevencia proti šikanovaniu prebieha počas celého školského roka.

- Plán práce bude aktuálne doplňovaný v priebehu školského roka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí spolužiaci!

V tejto časti stránky školy máte možnosť oboznámiť sa s činnosťou žiackeho  parlamentu.

Členovia  žiackeho parlamentu sa  snažia riešiť otázky, ktoré sa týkajú života našej školy a nás všetkých. S Vašou pomocou sa členovia parlamentu podieľajú na príprave niektorých akcií v škole. Spoločným cieľom členov žiackeho parlamentu a nás všetkých je, aby sme sa cítili v našej škole ešte lepšie ako doteraz.

 

 

Preto neváhajte a spolupracujte s nami !!!
Vy všetci máte tak možnosť aktívne sa zapojiť do diania v škole prostredníctvom pripomienok a návrhov.

Tešíme sa! Nezabudnite: "SPOLU DOKÁŽEME VIAC!"

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa