Navigácia

eTwinning

Program eTwinning je spoločenstvo škôl, do ktorého je zapojených vyše 450 000 učiteľov z celej Európy, financované Európskou komisiou ako súčasť programu Erasmus+. Na Slovensku NSS - Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl je riadiacim centrom programu eTwinning, ktorá je samostatným pracoviskom Žilinskej univerzity v Žiline. Sídli priamo v areáli Žilinskej univerzity v Žiline, v budove rektorátu na Veľkom Diele. Spolu pracuje v krajinách Európy 37 NSS-iek na podporu eTwinningu vo všetkých typoch materských, základných a stredných škôl. Centrálnou riadiacou jednotkou je Central Support Service (CSS) v Bruseli, ktorá je súčasťou European Schoolnet (EUN). Rozpočet slovenskej NSS je spolufinancovaný v zmysle kontraktu v pomere 80 % od Európskej komisie a 20 % od MŠ VVaŠ SR.

Európska sieť škôl (EUN) je sieťou 30 ministerstiev školstva v Európe zameranou na inováciu vzdelávania na európskej úrovni. Program  Partnerstvá európskych škôl E-Twinning podporuje spoluprácu škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií (IKT) s cieľom dovoliť školám ľahko zostaviť krátkodobé i dlhodobé medzinárodné partnerstvá zamerané na realizáciu projektov v rôznych predmetoch. E-Twinning je platforma, ktorá je určená na spoluprácu škôl pomocou internetu. E – Twinning umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môže škola realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). Podstatou činnosti projektu partnerstvá škôl E-Twinning je objavovanie, inovovanie, motivovanie a vymieňanie si skúseností. Aktivity a podujatia spojené s partnerstvom škôl E-Twinning sa organizujú v celej Európe po celý rok. Školy spolupracujú v chránenej virtuálnej učebni "TwinSpace. "

 

eTwinning umožňuje:

 • nájsť európsku partnerskú školu
 • s partnerskou triedou naplánovať triedny projekt podľa vlastného výberu, alebo sa pridať do už existujúceho projektu ako ďalší partner
 • spolupracovať v chránenej virtuálnej učebni "TwinSpace "
 • použiť učebné materiály eTwinning vo výučbe
 • získať národnú a európsku značku kvality eTwinning
 • získať uznanie a vecné aj finančné ceny v národnej a európskej súťaži

 

 

 

 

Okrem radosti a zábavy pri učení eTwinning ponúka:

 • bezplatný prístup
 • zmysel pre komunitu
 • bezpečné prostredie
 • projekty zamerané na spoluprácu škôl
 • podporu šťastných žiakov
 • zábavu v triede

 

V minulých rokoch spolupracovali žiaci našej školy na hodinách nemeckého jazyka s partnerskou školou Szkola     Podstawowa  w  Rekusach v  Poľsku. Žiaci si vymenili  informácie o dodržiavaní zvykov a tradícií počas Vianoc, k téme „Naša vlasť„ si  navzájom vymenili prezentácie v Powerpointe, vytvorili sme aj elektronický časopis.

V tomto školskom roku 2016/2017 sú zapojení do medzinárodného projektu žiaci siedmeho ročníka s pani učiteľkou Evou Špačkovou v rámci hodín výtvarnej výchovy a s pani učiteľkou Birčákovou v rámci hodín nemeckého jazyka. Projekt je venovaný ručným prácam.

So žiakmi partnerskej školy  zo  Školy v Plocku v Poľsku sme si už vymenili Veľkonočné pohľadnice. Žiaci z našej školy vytvorili prostredníctvom skicára vlastný veľkonočný pozdrav, ktorý ako PUZZLE poslali žiakom v Poľsku a tí si pohľadnicu poskladali. Zároveň prostredníctvom pošty sme si preposlali Veľkonočné pozdravy s nemeckým textom. K ďalším aktivitám, v ktorých sa budú žiaci realizovať, bude napríklad výroba náušnic, náramkov, ozdôb na mobily, vázy, malé obrázky, záložky do kníh a podobne, ktoré budú vyrábať na hodinách výtvarnej výchovy s pani učiteľkou Špačkovou a na hodinách nemeckého jazyka s pani učiteľkou Birčákovou budú písať pracovný postup, použité materiály a venovania žiakom v Poľsku. Výrobky si navzájom  s partnerskou školou prepošleme.

Žiaci z 8.A na hodinách nemeckého jazyka začínajú s nadviazaním spolupráce s partnerskou školou  Collége J.J.Waltz v Marckolsheim vo Francúzku. Projekt má názov: „ Spoznajme sa“.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Janigova 2, Košice
  Janigova 2
  040 23 Košice
 • 055/6434277

Mapa